Najważniejsze jest to, że ludzie nie mają moralnego prawa eksterminacji
istot, z którymi wspólnie zamieszkują Ziemię!

[ powrót do spisu ]

Panda wielka (Ailuropoda melanoleuca)

Panda jest jednym z najrzadziej spotykanych zwierząt na ziemi. I jednym z najbardziej tajemniczych. Lubi jeść i spać, nie przepada natomiast za życiem rodzinnym. Każde mieszka samo i swoje terytorium oznacza silnie pachnącą wydzieliną.

Zwierzątko do złudzenia przypomina przebrane w czarno-białe futerko niedźwiadka. Tymczasem naukowcy zdaja się nie dostrzegać tego podobieństwa i powtarzają uparcie, że kuzynem pandy jest - szop.

To śliczne zwierzę żyje w naturze tylko w zimnych i wilgotnych lasach wysokogórskich na wysokości od 1200 do 4000 m.n.p.m w prowincji Syczuan w Chinach.

Panda wielka jest jednym z wielu gatunków poważnie zagrożonych wymarciem z powodu utraty naturalnego środowiska. Zasiedla ona górne piętro lasów mieszanych i iglastych. Ulubionym siedliskiem są gąszcze bambusów. Intensywna wycinka chińskich lasów przez ostatnie 20 lat XX wieku zniszczyła ponad 50 procent naturalnych środowisk pandy wielkiej. Zwierzęta te jedzą prawie wyłącznie pędy bambusa.Potrzebuje ogromnych ilości liści bambusowych. Bambus jest ciężko strawny i ma niewielką wartość odżywczą.

Kolejny problem stanowi periodyczne, masowe kwitnienie bambusów, które ma miejsce raz na sto lat, po czym cała roślina obumiera. Dawniej, gdy w Chinach było więcej lasów bambusowych pandy mogły w razie potrzeby przenosić się na inne tereny. Pod koniec XX wieku ich środowiska uległo podziałowi na niewielkie enklawy, więc migracja nie zawsze jest możliwa. W efekcie tego śmierć głodowa dotknęła w ostatnich latach ponad 100 osobników. Również kłusownictwo jest dużym zagrożeniem. Co roku kłusownicy odławiają jedynie kilka dorosłych osobników, jednak pandy często wpadają we wnyki, zastawiane na jelenie i niedźwiedzie.

Dzisiaj naukowcy przypuszczają, że w warunkach naturalnych zachowało się nie więcej niż 700 - 1000 osobników. Na wolności żyje tak mała populacja pandy wielkiej, że nadzieją na przetwanie gatunku pozostaje hodowla i rozród w ogrodach zoologicznych. Każdą nowo narodzoną pandę otacza się troskliwą opieką.

Znaczną trudność w utrzymaniu pand wielkich w sztucznych warunkach sprawia dostarczenie odpowiedniej ilości pokarmu. Zwierzęta te jedzą prawie wyłącznie pędy bambusa. Czasem urozmaica sobie menu i zjada kwiaty, bulwy, korę, grzyby, węże, ptasie jaja, gryzoie i ryby. Panda dziennie zjada 10-20 kg pędów bambusa. Jedzenie wypełnie jej większość dnia ok 16 godzin.
Narodziny pandy wielkiej w niewoli zdarzają się tak rzadko, że zachowanie gatunku koordynuje się w skali międzynarodowej. Mimo to panda wielka jest zagrożona wymarciem, a jej liczebność nieustannie spada.

Działania podejmowana w celu ratowania pandy wielkiej
Ochroną pandy wielkiej zajmuje się obecnie wiele organizacji na świecie. Dla ratowania tego gatunku utworzono na terenie Chin kilka rezerwatów. Objęta ścisłą ochroną panda stała się międzynarodowym symbolem ginących gatunków i godłem organizacji World Wildlife Found (Światowy Fundusz na rzecz Dzikich Zwierząt).

Celem naukowców jest także zapobieganie wymieraniu lasów bambusowych, co mogłoby w konsekwencji doprowadzic do śmierci głodowej wielu pand, tak jak to miała miejsce w 1975r. W 1983r naukowcom udało się odnowić duże powierzchnie lasów. Drugim sposobem było zorganizowanie ochotniczych patroli, które przygotowywały karmniki oraz wyszukiwały i dokarmiały pandy.
Jeszcze większego sukcesu można się spodziewać po wysadzeniu w obszarach zamieszkiwanych przez pandy, gatunków bambusa, które nigdy nie kwitną jednocześnie. Pozwoliłoby to pandom na znalezienie pokarmu w dowolnej porze roku. Innym pomysłem jest połączenie rezerwatów systemem tak zwanych korytarzy bambusowych - pasów zieleni obsadzonych bambusami. Pozwoliłoby to na swobodny ruch pand między rezerwatami, mieszanie populacji i wymianę genów.

Podejmowane są też próby rozmnażania tych zwierzątek w ogrodach zoologicznych, m.in. w Tokio, Paryżu, San Diego i chińskim rezerwacie Wolong. Ale nadal narodziny małego pandziątka w zoo należą do rzadkości. W ojczyźnie pandy w Chinach urodziło się dotąd w ogrodach zoologicznych 18 pand wielkich, z których 12 zmarło, nim osiągnęły dojrzałość.
Jeśli chcemy zobaczyć pandę wielką, musimy udać się aż do zoo w Berlinie, małą możemy podziwiać w ogrodach zoologicznych w Warszawie, Poznaniu i Opolu.