Najważniejsze jest to, że ludzie nie mają moralnego prawa eksterminacji
istot, z którymi wspólnie zamieszkują Ziemię!

[ powrót do spisu ]

Piecuszek
Phylloscopus trochilus

Długości 11 cm. Wierzch ciała
zielonkawobrązowy, spód jasny, żółtawe nogi;
śpiew składa się z charakterystycznej,
stopniowo opadającej sekwencji dźwięków.

Występowanie:

Przerzedzone lasy, przesieki, zadrzewienia
śródpolne, zarośla z drzewami na brzegach
wód.

Warto wiedzieć:

Śpiew piecuszka jest miły dla ucha, melodyjny,
miękki i nieco melancholijny. Nazwa tego ptaka
pochodzi od charakterystycznej konstrukcji
kulistego gniazda z bocznym otworem wejściowym,
przypominającego tradycyjny wiejski piec.