Najważniejsze jest to, że ludzie nie mają moralnego prawa eksterminacji
istot, z którymi wspólnie zamieszkują Ziemię!

[ powrót do spisu ]

koa2.jpg (15353 bytes)

Skowronek polny
Alauda arvensis

Skowronek jest barwy ziemistoszarej,
większy nieco od wróbla
o ciemnobrązowo kreskowanym
wierzchu ciała i piersi. Brzegi ogona białe.
Występuje w całym kraju na polach i łąkach.
Na wiosnę jest jednym z pierwszych
ptaków powracających z południa.

Występowanie:

Pospolity na użytkach rolnych,
ale spotykany także na torfowiskach,
wydmach i dużych zrębach.

Warto wiedzieć:

Powszechnie znany i wciąż jeszcze zachwycający
wielu ludzi lot godowy skowronka, połączony z
donośnym i melodyjnym śpiewem, trwa zwykle
2-3 minuty, choć niekiedy nawet godzinę.
Skowronki powracają do nas wyjątkowo
wcześnie i czasem można je usłyszeć już w połowie
lutego.

Samiec szczególnie głośno i intensywnie śpiewa
wznosząc się w górę, aby później - już niemal
niedostrzegalny gołym okiem - śpiewając
krążyć i trzepotać się w powietrzu. Wracając
na ziemię, ostatnie 10-15 metrów spada w
milczeniu jak kamień.

Intensyfikacja rolnictwa i związana z nią
likwidacją miedz i nieużytków, stosowanie
chemicznych środków ochrony roślin, zwiększanie
się powierzchni upraw, przyczyniły się do tego,
że ten dawniej bardzo rozpowszechniony ptak
pól, łąk i pastwisk stał się obecnie na zachodzie
Europy znacznie mniej liczny, niż był jeszcze w
pierwszej połowie dwudziestego wieku.