Najważniejsze jest to, że ludzie nie mają moralnego prawa eksterminacji
istot, z którymi wspólnie zamieszkują Ziemię!

[ powrót do spisu ]

TUR

(Bos promigenius)

 

Był przodkiem bydła domowego. To dzikie bydło żyło w lasach Eurazji do roku 1637. Potem polowania i dewastacja środowiska doprowadziły do ich wymarcia. Ponownym krzyżowaniem udało się przywrócić światu zwierzęcemu podobną do niego formę zwierzęcą.