Najważniejsze jest to, że ludzie nie mają moralnego prawa eksterminacji
istot, z którymi wspólnie zamieszkują Ziemię!

[ powrót do spisu ]

koa1.jpg (21107 bytes)

Żubr (Bison bonasus)

Żubr jest zwierzęciem leśnym w przeciwieństwie do blisko z nim spokrewnionego amerykańskiego bizona. Najkorzystniejszym dla niego środowiskiem są lasy wilgotne, a w górach niezbyt strome zbocza porośnięte bujnymi trawami.

W Polsce żubry zostały całkowicie wytępione na skutek kłusownictwa i działań wojennych (I wojna światowa).

Z okazów zachowanych w ogrodach zoologicznych udało się je ponownie rozmnożyć i reintrodukować do środowiska naturalnego do Puszczy Białowieskiej.

Obecnie żyje w naszym kraju około 600-700 żubrów, na swobodzie w Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej i Boreckiej, w rezerwatach w Lasach Pszczyńskich, w Puszczy Niepołomickiej, w Bieszczadach i w nadleśnictwie Wałcz. Obecnie liczebność zubra przekroczyła już łącznie 2000 osobników, w związku z czym można ten gatunek uznać za uratowany od zagłady .

Od wyginięcia uratowany został dzięki pracy hodowlanej wykorzystującej zwierzęta zachowane w ogrodach zoologicznych.