vivat Sarmatia
Księstwo Sarmacji

OGÓLNE

Powitanie
Aktualności
Wyniki
Sponsorzy
Miejsce rozgrywania

MIEJSCE ROZGRYWANIA

Zawody zostaną rozegrane w komplexie sportowym miasta Gniew. Dziękujemy za darmowe udostępnienie terenów!

Organizator generalny imprezy,
Wiktor hrabia Szpunar

KONKURENCJE

Turniej Snookera
Maraton Sarmacki
Puchar PegBalla
Turniej szachowy KS
Zawody golfowe