vivat Sarmatia
Księstwo Sarmacji

OGÓLNE

Powitanie
Aktualności
Wyniki
Sponsorzy
Miejsce rozgrywania

AKTUALNOŚCI

26 marca: Powstaje oficjalna strona Wielkich Sarmackich Dni Sportu w Gniewie! Rozpoczynamy zapisy do wszystkich konkurencji.
25 marca: Rodzi się pomysł na przeprowadzenie imprezy.

Organizator generalny imprezy,
Wiktor hrabia Szpunar

KONKURENCJE

Turniej Snookera
Maraton Sarmacki
Puchar PegBalla
Turniej szachowy KS
Zawody golfowe