vivat Sarmatia
Księstwo Sarmacji

OGÓLNE

Powitanie
Aktualności
Wyniki
Sponsorzy
Miejsce rozgrywania

PUCHAR PEGBALLA

Gramy w grę PegBall:
www.pegball.com

Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko;
login na PegBall;
GG; 
e-mail

Wysyłać na koncowka@wp.pl, z tematem "Zgloszenie".

Organizator Pucharu PegBalla,
Paweł kawaler Czepan

KONKURENCJE

Turniej Snookera
Maraton Sarmacki
Puchar PegBalla
Turniej szachowy KS
Zawody golfowe