vivat Sarmatia
Księstwo Sarmacji

OGÓLNE

Powitanie
Aktualności
Wyniki
Sponsorzy
Miejsce rozgrywania

TURNIEJ SNOOKERA

-------------------------
Uczestnictwo w turnieju
-------------------------
W turnieju mogą brać wszyscy członkowie Sarmackiego Związku Gier
Bilardowych, którzy uiścili składkę członkowską oraz dostarczyli Zarządowi
swoje dane: imię, nazwisko, ID w KS, nick w serwisie gryonline.wp.pl, adres
email i nr gg (opcjonalnie). Sarmaci, którzy jeszcze tego nie dokonali, mogą
to zrobić, wpłacając kwotę 5 lt na konto szgb w Banku Sarmacji, a następnie
wysyłając na mail szgb@op.pl powyższe dane.

Ponadto każdy spośród członków, wyrażający chęć wzięcia udziału w
"Trzyczaszkowo Snooker Championship" obowiązany jest do poinformowania o tym
fakcie Zarządu SZGB, wysyłając mail na adres szgb@op.pl. Termin oddawania
zgłoszeń przez członków SZGB: sobota, 02.04.'05., godzina 18.00.

Udział w turnieju jest BEZPŁATNY.

-----------------------------
Zasady rozgrywania turnieju
-----------------------------
Po zamknięciu listy zgłoszonych do turnieju, w sobotę Zarząd opublikuje
listę grających oraz listę gier. System rozgrywek (grupowy bądź turniejowy)
zależny będzie od liczby graczy.

Zawodnicy zobowiązani są skontaktować się wówczas z przeciwnikami i ustalić
termin rozegrania meczy oraz pokój, w którym to się stanie. Termin ten nie
może wykraczać poza ramy terminowe turnieju, a w przypadku systemu
pucharowego także poza dodatkowe ramy terminowe, podane przy publikowaniu
listy gier. Po rozegraniu spotkania zwycięzca informuje o wyniku, poprzez
wysłanie maila na adres szgb@op.pl

W przypadku rozgrywek grupowych zawodnicy uzyskują 1 punkt za zwycięstwo w
meczu (porażka oczywiście nie jest punktowana). Nierozegranie w wyznaczonym
terminie spotkania oznacza 0 punktów dla obu zawodników. Po upływie terminu
punkty zawodników zostaną podliczone i zostanie wyłoniony zwycięzca.

W przypadku systemu pucharowego obublikowana zostanie tabela, wedle której
grający będą umawiać się ze sobą na dalsze mecze. Wygrywa ten, któy dotrwa
do finału i w nim zwycięży. W tym przypadku rozgrywany będzie również mecz o
3. miejsce.

Gramy jeden frejm, po jednej minucie na ruch.

----------
Nagrody
----------
1. miejsce - 60 lt
2. miejsce - 40 lt
3. miejsce - 20 lt
+ dla najlepszego mieszkańca Marchii Trzyczaszkowskiej - 10 lt

Nagrody pochodzą od sponsora turnieju - Holdingu Trzyczaszkowskiego.

pozdrawiam i zapraszam do uczestnictwa w "Trzyczaszkowo Snooker
Championship"

Organizator Trzyczaszkowo Snooker Championship,
Kamil kawaler Koryciorz

KONKURENCJE

Turniej Snookera
Maraton Sarmacki
Puchar PegBalla
Turniej szachowy KS
Zawody golfowe