vivat Sarmatia
Księstwo Sarmacji

OGÓLNE

Powitanie
Aktualności
Wyniki
Sponsorzy
Miejsce rozgrywania

SPONSORZY

Sponsor główny imprezy:
HOLDING TRZYCZASZKOWSKI

Organizator generalny imprezy,
Wiktor hrabia Szpunar

KONKURENCJE

Turniej Snookera
Maraton Sarmacki
Puchar PegBalla
Turniej szachowy KS
Zawody golfowe