vivat Sarmatia
Księstwo Sarmacji

OGÓLNE

Powitanie
Aktualności
Wyniki
Sponsorzy
Miejsce rozgrywania

WYNIKI

Póki co trwają dopiero zapisy. Prawdopodobnie strona ta zostanie odświeżona po rozegraniu wszystkich konkurencji, wyniki cząstkowe będą w działach poszczególnych dyscyplin (po prawej).

Organizator generalny imprezy,
Wiktor hrabia Szpunar

KONKURENCJE

Turniej Snookera
Maraton Sarmacki
Puchar PegBalla
Turniej szachowy KS
Zawody golfowe