vivat Sarmatia
Księstwo Sarmacji

OGÓLNE

Powitanie
Aktualności
Wyniki
Sponsorzy
Miejsce rozgrywania

ZAWODY GOLFOWE

Ogłaszam, że z okazji 'Dni Sportu w Gniewie' w dniach 1-3 (piątek -
niedziela) IV 2005 w Gniewie, stolicy Marchii Trzyczaszkowskiej
odbędzie się czwarty już

!!! TURNIEJ NA POLACH GOLFOWYCH RUTHEFORD'A !!!

Aby wziąć w nim należy:
1. wejść na stronę PGR'u - http://haralambus.boo.pl/pgr
2. zagrać w golfa na polu w Gniewie (pierwszy kameleon od góry)
3. przelewu należy dokonać z konta w Banku Sarmacji!
4. po grze zrobić screena z ostatecznym wynikiem (format JPG)
5. na adres: pgr.sarmacja@wp.pl przesłać screena, swoje imię,
nazwisko, konto (w Banku Sarmacji!)

Uwaga: Nie będą przyjmowane screeny z inną datą niż 1-3 IV!

Zasady turnieju:
1) Każdy zawodnik może przysłać TYLKO 1 screen, aczkolwiek można
wpłacac pieniądze na konto PGR'u dowolną liczbę razy ;-p
2) Screen MUSI zawierać datę (odpowiednią dla trwania
turnieju), która znajduje sie na stronie PGR'u w tabelce pod
logo
3) Jeżeli najlepszy wynik zostanie ustanowiony przez więcej niż
jednego zawodnika, nagrody zostaną równo podzielone pomiędzy
zdobywców najwyższej liczby punktów

Nagrody w turnieju pochodzą od sponsora - Holdingu Trzyczaszkowskiego!
Wynoszą one kolejno:

Miejsce I - 100 lt
Miejsce II - 50 lt
Miejsce III - 25 lt
Najlepszy Trzyczaszkowianin - 25 lt

Adres PGR'u: http://haralambus.boo.pl/pgr

Założyciel pierwszego sarmackiego pola golfowego,
Andy kawaler Rutheford

KONKURENCJE

Turniej Snookera
Maraton Sarmacki
Puchar PegBalla
Turniej szachowy KS
Zawody golfowe