Klasztor św. Polikarpa w Eldoracie

Witaj w klasztorze św. Polikarpa, przybyszu...

Tutejsi mnisi przechowują setki manuskryptów i starodawnych ksiąg. Ich zbiory zawierają liczne kroniki, roczniki, a także księgi o tematyce religijnej i naukowej. Najstarsze z nich datuje się na wczesne średniowiecze. Oczywiście, konserwacja tych reliktów piśmiennictwa wymaga ogromnych nakładów finansowych. Z tego też powodu zakonnicy zmuszeni są uzyskiwać środki z wszelkich możliwych źródeł.

Tradycją, szczególnie znaną wśród odwiedzających to miejsce turystów, stał się następujący zwyczaj: za drobnym datkiem na rzecz klasztoru, mnich wybierze specjalnie dla Ciebie jedną ze znanych mu złotych myśli, mądrych sentencji lub trafnych maksym. Niejeden odnalazł tu sens życia i wyszedł oświecony mądrością zakonników.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!