Zgłoś nadużycie
Wysyłając ten formularz, powiadamiasz zespół Witryn Google, że zawartość tej witryny narusza Warunki korzystania z usługi.
Jeśli masz prawa autorskie do treści w tej Witrynie i chcesz, aby te treści zostały usunięte, zapoznaj się z naszymi instrukcjami dotyczącymi informowania nas o naruszeniu praw autorskich.
Dlaczego zgłaszasz, że zawartość tej Witryny jest nieodpowiednia?
Ta Witryna zawiera spam.
Ta Witryna zawiera próby wyłudzenia informacji (phishing).
Ta Witryna zawiera złośliwe oprogramowanie.
Ta Witryna zawiera materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym (na przykład pornografię lub nagość).
Ta Witryna zawiera treści, które nękają mnie lub inne osoby.
Ta Witryna promuje przemoc lub nawołuje do nienawiści.
Ta Witryna promuje lub ułatwia handel produktami bądź usługami objętymi regulacjami.
Ta Witryna zawiera dane osobowe lub poufne informacje.
Ta Witryna podszywa się pode mnie lub moją firmę (kliknięcie „Prześlij” spowoduje przekierowane do formularza zgłaszania podszywania się).
Ta Witryna narusza Warunki korzystania z Witryn Google w inny sposób.
Prześlij
Anuluj