Ty te moesz mie wasn wizytwk...
 P S Z    -        Partia Sarmatów Zaangażowanych

 
P S Z - Partia Sarmatów Zaangażowanych
Czarna 1
01-234 Grodzisk - Sarmacja
e-mail:
www:Wizytówka Partii Sarmatów Zaangażowanych

Poniżej:
- skład
- 2 słowa wprowadzenia
- coś na kształt statutu
- zasady wstąpienia
- KALENDARIUM najważniejszych wydarzeń
Członkowie:
Tomek "Leo" W. - przewodniczący
Superchunk
Joanna "Acha" Kowalik
Wojtek Ratymirski "Hagakure" - wiceprzewodniczący
Maciej "Macik" Buchacz
Jacek Jażdżewski
Przemysław Wierzbowski

*(Przemysław "Rogallo" Rogowski) - ukarany czerwoną kartką i wydalony z PSZ 12 listopada 2002
*(Jakub "Kaes TRN" Stokłosa ) - zrezygnował z życia w Sarmacji z powodu natłoku obowiązków :( - 23.10.2002


PSZ nie jest niczym nowym – to SSZ w „partyjnej” formie.

Partia to „dobrowolna organizacja, reprezentująca interesy określonej grupy społecznej, zmierza do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej w celu realizacji swojego programu politycznego”. No i się zgadza z tą zmianą, że realizacja planu nie MUSI koniecznie być uzależniona od zdobycia władzy.

Co jest celem PSZ ? To samo, co było celem SSZ ;)
A więc – pilnować, by ci co powinni pracować dla Sarmacji z obowiązku – pracowali.
By unikać w przyszłości takich problemów z nieodpowiedzialnymi obywatelami, jakich byliśmy świadkami.
By stanowiono sensowne prawo, by urzędy i instytucje działały jak powinny, by wszystko działo się mądrze, rozsądnie i wygodnie.
By zwykli obywatele nie wołali „głosem na puszczy” – by mogli rozliczać swoich przedstawicieli z tego, co robią.
Jednym słowem – nic oryginalnego ;)

Nie mamy szczegółowego planu, bo byłby to plan wzięty z sufitu.
Jednak działamy – wystarczy poczytać kalendarium (niżej) , “Biuletyn” (www.leopardus.prv.pl), posłuchać członków PSZ na liście...


COŚ NA KSZTAŁT STATUTU
Postanowienia ogólne.
1. PSZ zwana dalej partią – jest ugrupowaniem działającym w zgodzie z prawem i w granicach Księstwa Sarmacji . Może nawiązywać współpracę z partiami i organizacjami z innych krajów o podobnych założeniach ideowo-programowych.
2. Członkiem partii może być każdy obywatel (mieszkaniec) Sarmacji .
3. Na czele partii stoi przewodniczący, który wskazuje wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczący przejmuje automatycznie wszelkie obowiązki, prawa i kompetencje przewodniczącego, gdy ten nie może brać udziału w pracach partii, za wyjątkiem zastosowania kary czerwonej kartki i dokonywania zmian organizacyjno – strukturalnych.
4. Wszystkie kwestie i sprawy rozpatrywane przez partię podlegają głosowaniu, przy zachowaniu zasady zwykłej większości głosów. Głosowaniu nie podlegają zmiany organizacyjno-strukturalne wprowadzane przez przewodniczącego i jego ostateczne decyzje w sprawach dyscyplinarnych.

Członkostwo.
1. Członek partii ma prawo do udziału w głosowaniach, zgłaszania wniosków, żądań, postulatów które winny zostać niezwłocznie rozpatrzone przez przewodniczącego lub osobę przezeń wskazaną. Ma prawo do publicznej krytyki kierownictwa i innych członków partii – w granicach przyjętych norm przyzwoitości i uczciwości, jednak swoje żale winien wylewać w pierwszej kolejności na forum partii.
2. Członkowi partii nie wolno działać na jej szkodę, ani publicznie wypowiadać się w sposób rażąco odbiegający od jej linii programowej, ani w inny sposób działać wbrew przyjętej polityce. Nie wolno informować publicznie o przebiegu i wynikach wewnętrznych ustaleń. Członka partii obowiązuję „dyscyplina partyjna” – w granicach rozsądku.
3. W razie stwierdzenia naruszenia regulaminu wewnętrznego, członek partii może zostać ukarany przez Rzecznika Dyscyplinarnego, którym ustanowiony zostaje wiceprzewodniczący. Wniosek o ukaranie może złożyć każdy. Rzecznik Dyscyplinarny organizuje rozpatrzenie sprawy w absolutnie dowolny sposób i według uznania może powołać „ławników” spośród pozostałych członków. Przewidywane kary to:
- gwizdek (upomnienie) – trwa miesiąc
- żółta kartka (ostrzeżenie) – trwa 3 miesiące
- czerwona kartka (wydalenie, przy czym kara ta zawsze wymaga zatwierdzenia przez przewodniczącego)
4. Ukaranie przez Sąd Sarmacji wyrokiem skazującym za przestępstwo nie jest jednoznaczne z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, chyba że członek partii złoży taki wniosek.
5. Wiceprzewodniczącego sądzi przewodniczący jednoinstancyjnie. Przewodniczącego sądzi historia.

Postanowienia końcowe.
6. Przewodniczący ma prawo „pięści o stół” z którego korzystać będzie w nadzwyczajnych sytuacjach, z poszanowaniem powagi partii, godności jej członków i zwykłej przyzwoitości. Prawo to daje możliwość ostatecznej interpretacji zasad funkcjonowania partii, a także – jej rozwiązania w trybie natychmiastowym.
7. O kształcie polityki PSZ decydują członkowie.
8. Dopuszcza się możliwość gromadzenia środków finansowych ze składek (dobrowolnych) oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

WZÓR ZGŁOSZENIA:

1. imię/nazwisko/ksywka (używane w Sarmacji)
2. pełnione stanowiska
3. e-mail do korespondencji prywatnej
4. czy mam inne obywatelstwo(a) - jakie


================ UAKTYWNIJ SIĘ, OBYWATELU ==============

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

- 6 sierpnia wysłano na ręce JW Księcia Rezolucję opracowaną w ostatecznej formie
dzień wcześniej. SSZ domaga się m.in. reorganizacji pracy sejmu, powołania Ministra Sprawiedliwości, wprowadzenia rozdzielności funkcji państwowych.
Po opublikowaniu Rezolucji - wzrosło zainteresowanie SSZ !
- 30 sierpnia przesłano do JW Księcia "Projekt ustawy konstytuującej zasadę incompatibilitas w Księstwie Sarmacji" opracowany przez p. Ratymirskiego. Jest to krok do realizacji wniosków zgłoszonych w "Rezolucji".
- z początkiem października tak zwany Sejm Sarmacji odrzucił wyżej wymieniony projekt...
- 14 października p. Hagakure został jednym z reprezentantów Sarmacji na forum państw internetowych "Trybuna".
- 17 października zgłoszona zostaje kandydatura prezesa SSZ w wyborach do Sejmu (http://www.kandydat.ssz.prv.pl), następnego dnia w odcinkach kandydat prezentuje swoje wyborcze założenia...
- 23 pażdziernika - ogłoszenie wyborów, kandydat SSZ przegrywa 4 głosami.
- 27 pażdziernika - SSZ ZMIENIA SIĘ W PARTIĘ SARMATÓW ZZANGAŻOWANYCH, pojawia się "statut"...
- 12 listopada - decyzją Rzecznika Dyscyplinarnego p. Rogallo otrzymuje karę czerwonej kartki (za rażące działanie wbrew linii programowej i samowolne założenie własnej partii) - przewodniczący karę zatwierdził, co oznacza wydalenie.
- tego samego dnia wiceprzewodniczący przesyła Księciu projekt ustawy (?) rozwiązującej problem "martwych dusz".
========== 2003 ============
- 13 marca PSZ wysyła do Księcia wniosek o odwołanie z funkcji Ministra Kancelarii R. Czekańskiego (który wykazał się lekceważącym stosunkiem do obywateli).