Celem SZKS jest obrona Królestwa Surmeńskiego i Jego interesów w obrębie państwa i poza jego granicami oraz wspieranie Sojuszników w misjach pokojowych.