menu
  Vitamy v Raju!    Witamy w Raju!
strona główna
informacje
władze
ciekawe miejsca
działki
kontakt

Znajdujesz się właśnie na najpiękniejszym wybrzeżu państwa Surmeńskiego - w Królewskim Mieście Nowa Menia. Jest to najmłodsze miasto w historii Surmenii założone w 2006 roku. Została zbudowana z myślą o starych Surmeńczykach, którzy stęsknili się za dawnym stylem budowniczym w Surmenii. Nowsi mieszkańcy poczują się tutaj jak w luksusowym kurorcie.

Jak widzisz, po lewej stronie jest menu. Wybierz jedną z pozycji, która Cię interesuje...

Nie siedź w domu! Zwiedź Nową Menię!


Znajduješ se vľasnie na najpiẽkniejšym vybrežu paňstva Surmeňskiego - v Koronnym Miescie Nova Menia. Jest to najmľodše miasto v historji Surmenji zaľožone v 2006 roku. Zostaľa zbudovana z myslõ o starych Surmeňčykach, ktory stẽsknili se za davnym stylem budovničym v Surmenii. Novsi mieškaňcy počujõ se tutaj jak v luksusovym kurorcie.

Jak viďiš, po levej stronie jest menu. Vybier jednõ z pozycii, ktora Ciẽ interesuje...

Nesieď v domu! Zvieď Novõ Meniẽ!

© Surmenia 2006
www.surmenia.org
Design by Szablony.Maniak.Pl.