Kant do spren tygel? — Umiesz mówić po tudelsku?

Język tudelski (tygelsprek) należy do grupy języków germańskich i jest językiem urzędowym w Księstwie Tudelii. Warto zauważyć, iż język polski jest na terenie Księstwa wyłącznie językiem pomocniczym, dlatego też powinno poświęcić się nieco uwagi mowie Tudelów, jeśli zamierzasz odwiedzić to państwo.

Pieczę nad normowaniem zasad języka tudelskiego i propagowaniem go w codziennej komunikacji sprawuje Instytut Językowy (Den Sprekinstitut), który podlega bezpośrednio Ministerstwu Nauki (Den Ministerium oge Visentum). Do zadań Instytutu należy także przeprowadzanie egazminów ze znajomości języka tudelskiego na sześciu poziomach oraz wydawanie stosownych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających tę znajomość.

Język tudelski jest zapisywany przy użyciu standardowego alfabetu łacińskiego składającego się z 26 znaków, przy czym litery Q i W używane są wyłącznie w wyrazach obcego pochodzenia i w zapożyczeniach. Istnieje również kilka dyftongów, czyli połączeń samogłoskowych, które nie traktuje się jako osobne litery. Zajrzyj na stronę Alfabet, by zapoznać się z dokładną wymową poszczególnych znaków.

Próbka języka:
"Halo! Ien hete Tjerve at ien ou zo den Olmaenyntarskole i Strasengan stat. Ien kam fra Tygelraek, so ien kan spren tygel. Et moes me aen brau zovonar oge Furstum Tygelraek."

Tłumaczenie:
"Cześć! Nazywam się Tjerve i chodzę do Szkoły Wyższej Ogólnej w mieście Strasengan. Pochodzę z Tudelii, więc umiem mówić po tudelsku. To czyni mnie dumnym obywatelem Księstwa Tudelii."