Oficjalna strona Biura Archonta Demokracji Surmeńskiej

AKTUALNOŚCI · ARCHONT · RADA TESMOTETÓW · POCZET · SIEDZIBA · SURMENIA

Krótki biogram Archonta Królestwa Surmeńskiego


Celestyna Sinalenno, Θελεστηνα Σηναλεννο – surmeńska polityk, dyplomata i propagatorka kultury, w przeszłości, wielokrotna parlamentarzystka i tesmotetka. Prezydentka Partii Demokratycznej. Socjaldemokratka. Obywatelstwo nadał jej Archont Timoteos Stefanosigos, w dniu 4 kwietnia 2012 aktem prawnym oznaczonym AR-18/2012. Od 8 kwietnia 2012 nomarcha Nomosu Jacyńskiego. Od 24 stycznia 2013 do 17 lutego 2013 Wicearchont Królestwa Surmeńskiego. Od 17 lutego 2013, po śmierci Nikolaosa Zorbasa do 11 marca 2013, pełniąca obowiązki Archonta Królestwa Surmeńskiego. Od 11 marca 2013 do 1 sierpnia 2013 II Archont Królestwa Surmeńskiego. Od 25 grudnia 2013 IV Archont Królestwa Surmeńskiego. Pierwsza kobieta na tym stanowisku.

Urodziła się i wychowała w Kaharonei, stolicy Królestwa Surmeńskiego. Otrzymała solidne wykształcenie w państwowej szkole podstawowej, a później w liceum. Wybrała klasę o profilu realizującym poszerzony zakres wiedzy z zakresu filozofii i kultury antycznej, co zainteresowało ją tak bardzo, że z tym przedmiotem związała swoją działalność naukową. Otrzymała tytuł doktora net. oraz profesora net. z zakresu filozofii starożytnej na Uniwersytecie Rotrii. Jest również członkiem stałym z ramienia Królestwa Surmeńskiego w Radzie Nauki i Kultury. Obecnie pełni funkcję Rektora Szkoły Filozoficznej im. Diogenesa z Synopy, znajdującej się na Półwyspie Filozofów w Nomosie Jacyńskim.

Po uzyskaniu obywatelstwa otrzymała nominację na Nomarchę Nomosu Jacyńskiego. Funkcję tę piastuje od dnia 8 kwietnia 2012 roku aż po dzień dzisiejszy. Startowała jako kandydatka w wyborach do Eklezji kadencji XXIII (KW-10/2012) jako kandydat niezależny, do Eklezji kadencji XXV (KW-13/2013) oraz do Eklezji kadencji XXVI (KW-14/2013), Eklezji kadencji XXVIII, Eklezji kadencji XXIX jako kandydatka Partii Demokratycznej. Profesor Sinalenno piastowała również urząd Tesmotety Administracji oraz Tesmotety Kultury (dwukrotnie). Obecnie jest związana z tym ostatnim resortem. W maju została powołana na stanowisko Tesmotety Finansów. Z jej inicjatywy powstała Komisja Skarbu, której zadaniem jest ożywić gospodarkę surmeńską. Jej upodobania polityczne można określić jako centrolewicowe. Jest zwolenniczką monarchii i dążyła do jej restauracji w okresie Demokracji Surmeńskiej. Jest członkiem Partii Demokratycznej. Od 17 lipca 2013 roku p.o. Prezydenta Partii Demokratycznej, a od 1 listopada 2013 roku Prezydent Partii Demokratycznej.

Celestyna Sinalenno z domu Mitsotakis. Córka Konstandinosa Mitsotakisa, pierwszego dyrektora Instytutu Archeologicznego w Kaharonei, wykładowcy akademickiego. Zmieniła nazwisko pod wpływem rozwodu swoich rodziców, wróciła do nazwiska dziadka. Niezamężna. Zaadoptowała córkę. Jest ona członkiem społeczności Rzeczpospolitej Obojga Narodów.


© Biuro Archonta 2012-2014