Oficjalna strona Biura Archonta Królestwa Surmeńskiego

NEWS · ARCHONT · RADA TESMOTETÓW · POCZET · SIEDZIBA · KONTAKT Z BIUREM · SURMENIA

Krótki biogram Archonta Demokracji Surmeńskiej


Aleksandros Patrikjosigos, Αλεκσανδρος Πατρηκιοσηγοσ – surmeński polityk, dyplomata i ekonomista, w przeszłości Kanclerz, Prokurator Generalny, wielokrotny parlamentarzysta i minister. Twórca Partii Prawa, następnie współtwórca zjednoczenia demokratów w Partię Demokratyczną. Socjaldemokrata. Za najważniejsze wartości uznaje prestiż państwa, uczciwość, wrażliwość społeczną i tolerancję.

Kompetencje Archonta


Archont jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu. Kadencja archonta trwa 180 dni od momentu zaprzysiężenia. Jedna osoba może zostać wybrana wielokrotnie głową państwa. Zakres władzy Archonta Demokracji Surmeńskiej określa Syntagma oraz ustawy. Są to przede wszystkim następujące kompetencje:
– formowanie Rady Tesmotetów,
– prowadzenie polityki Surmenii wraz z tesmotetami,
– podpisywanie lub odrzucanie ustaw przegłosowanych przez Eklezję,
– nadawanie oraz odbieranie obywatelstwa surmeńskiego, orderów i odznaczeń,
– stosowanie prawa łaski wobec osób skazanych wyrokiem Geruzji,
– ratyfikowanie i zrywanie umów międzynarodowych,
– mianowanie przedstawicieli surmeńskiej dyplomacji.

Historia urzędu


Urząd archonta został po raz pierwszy wprowadzony w Królestwie Surmeńskim 28 września 2009 roku w ramach hellenizacji państwa. Należy jednak rozróżnić Archonta Królestwa Surmeńskiego od Archonta Demokracji Surmeńskiej, gdyż ten pierwszy zastępował dotychczasowe stanowisko Kanclerza, czyli szefa rządu i miał bardziej ograniczone kompetencje niż obecnie. Kadencja archonta była wówczas ściśle związana z kadencją parlamentu królestwa. Archontami Królestwa Surmeńskiego byli: Victorjos Paulosigos de Zepp (04.12.2009 - 16.01.2010), Marcos Victorjosigos de Zepp (22.01.2010 - 27.02.2010) oraz Timoteos Stefanosigos (27.02.2010 - 02.05.2011).


© Biuro Archonta 2012-2014