Oficjalna strona Biura Archonta Królestwa Surmeńskiego

NEWS · ARCHONT · RADA TESMOTETÓW · POCZET · SIEDZIBA · KONTAKT Z BIUREM · SURMENIA

Rada Tesmotetów


Rada Tesmotetów, zwana potocznie rządem lub archonteą, jest konstytucyjnym organem władzy sprawującym władzę wykonawczą w Surmenii, powoływanym w celu prowadzenia polityki Demokracji Surmeńskiej oraz kierowania pracą administracji państwowej. Według Syntagmy czele Rady stoi Archont, który powołuje poszczególnych tesmtetów, jednakże w wyniku Ustawy Archont przekazał część swoich kompetencji, w szczególności w zakresie koordynowania prac Rady Tesmotetów, na nowo utworzony urząd Pierwszego Tesmotety, który jest powoływany przez Archonta za zgodą Eklezji. Działania Pierwszego Tesmsotety skoordynowane są i uzgodniane z Archontem. W przypadku, gdy Eklezja nie jest w stanie podjąć decyzji o wyborze Pierwszego Tesmotety, na czele Rady Tesmotetów staje sam Archont, a Rada przyjmuje nazwę Archontei.

Członkowie Rady Tesmotetów


Archont Demokracji Surmeńskiej – Aleksandros Patrikjosigos
Pierwszy TesmotetaOdolan Irmisigos
Tesmoteta DyplomacjiViktorjos Paulosigos
p.o Tesmotety Kultury Aleksandros Patrikjosigos
Tesmoteta AdministracjiAleksandros Patrikjosigos
Tesmoteta ObronyOdolan Irmisigos


© Biuro Archonta 2012-2014