Oficjalna strona Biura Archonta Demokracji Surmeńskiej

AKTUALNOŚCI · ARCHONT · RADA TESMOTETÓW · POCZET · SIEDZIBA · SURMENIA

Rada Tesmotetów


Rada Tesmotetów, zwana potocznie rządem lub archonteą, jest konstytucyjnym organem władzy sprawującym władzę wykonawczą w Surmenii, powoływanym w celu prowadzenia polityki Królestwa Surmeńskiego oraz kierowania pracą administracji państwowej. Według Syntagmy na czele Rady stoi Archont, który powołuje poszczególnych tesmtetów. Ma on również swobodę w kształtowaniu resortów i powierzaniu zadań. Archont może scedować zadania na poszczególnych członkow Rady Tesmotetów bądź skorzystać z prawa mu przysługujące, iż wszystkie zadania nie zastrzeżone dla pozostałych organów wykonuje on sam.

Członkowie Rady Tesmotetów


Archont Królestwa Surmeńskiego – Zenovjos Skitjos

Tesmoteta Spraw Międzymikronacyjnych i OrientykiZenovjos Skitjos
Tesmoteta Kultury i SportuOrjon Surma
Tesmoteta Administracji i Rozwoju Regionalnego, WicearchontEratostenes Heljodoros
Tesmoteta ObronyAleksandros Makjanos


© Biuro Archonta 2012-2015