Prawdziwie nowa strona Imperium!

Obywatele Mikroświata!

Tak oto buduje się Imperium – Tyreńczycy po wielu miesiącach bezowocnego „wiszenia” niepięknej strony głównej, w końcu doczekali się czegoś o niebo lepszego.  Nowe funkcjonalności strony i jej nowy wygląd to zasługa nobila Tyberiusza Aureliusza Scypiona, oraz jego pomocnika – Quintusa Postumiusa (zwanego wcześniej Furiuszem). Teraz wygodny podział na podkategorie pozwala na łatwą orientację na całej stronie. Konsekwentnie strona główna będzie uzupełniana i zapełniana treściami opisującymi naszą Ojczyznę – Tyrencję.

Odwiedź naszą nową – > Stronę Główną

 

Na chwałę Imperatora i Imperium!


Nowa Strona RT!

Mogę dziś ogłosić że Republika Tyrencji, posiada nową stronę opartą na PHP Fusion. Dzięki temu strona główna Republiki zyskała na funkcjonalności. Strona jest stale modernizowana. Zapraszam do odwiedzenia.


Specjalne Oświadczenie Duxa Republiki Tyrencji

Martwiąc się o losy obywateli Republiki Tyrencji zamieszkałych w opustoszałych ziemiach Corleone City, z dniem wczorajszym w imieniu Najjaśniejszego Konsula i całego Sztabu Republiki Tyrencji wydałem rozkaz wysłania do Corleone City oddziałów mających pomóc lokalnej społeczności.
Uzasadniamy to tym, iż nasi obywatele aktywnie działali w życiu tej mikronacji oraz faktem, że jeden z nich jest jej założycielem oraz najbardziej aktywnym mieszkańcem i od początku istnienia Corleone City posiada prawa administratorskie.
Powiadamiamy również, że przejęcie tego kraju nie jest przygotowywana dla celów prowokacyjnych, lecz jedynie na prośbę administratorów Corleone City.

Publius Gratius – Dux Republiki Tyrencji


I Wybory Delegatów do Zgromadzenia Ludowego.

W dniu 8 września 2010 roku o godzinie 0.00 rozpoczęły się I Wybory Delegatów do Zgromadzenia Ludowego poprzedzone jednodniową ciszą wyborczą.

Do kandydowania zgłosiło się 7 obywateli:

-Tiberius Claudius Flavus (mammix)
-Tiberius Aurelius Scipio (Falow)
-Publius Gratius Ligotus (Adam)
-Alexus Sergius Ligotus (Aleksy)
-Camillus Plautius Scaevola (K@mos)
-Gaius Cornelius Ligotus (Templar)
-Faustus Livius (Francuz)

O godzinie 24.00 podano oficjalne wyniki głosowania.

Zgodnie z ustawą do Zgromadzenia Ludowego mogło się dostać tylko pięciu kandydatów.

Tiberius Claudius Flavus (mammix) (18 % głosów)
Tiberius Aurelius Scipio (Falow) (18 % głosów)
Publius Gratius Ligotus (Adam) (18 % głosów)
Alexus Sergius Ligotus (Aleksy) (18 % głosów)
Gaius Cornelius Ligotus (Templar) (18 % głosów)

Do Zgromadzenia Ludowego nie dostali się:

-Camillus Plautius Scaevola (K@mos)  (0% głosów)

-Faustus Livius (Francuz) (8 % głosów)

W Zgromadzeniu Ludowym bezwzględną większość otrzymał Komitet ”Konsul i Tyrencja” , ktory zdobył 54,5 % głosów, a opozycyjny Komitet ”Optymaci” 36 % głosów.

Nie stwierdzono większych przypadku naruszenia ciszy wyborczej, ani fałszerstw w trakcie głosowania.


Wybory sceptycznym okiem

Wybory sceptycznym okiem

autor:Falow

data: 08.09.2010

W najbliższym czasie, w związku ze zmianą konstytucji, odbędą się wybory do tyreńskiego odpowiednika parlamentu, zwanego Zgromadzeniem Ludowym. Wybory dość ważne, szczególnie patrząc na sytuację Tyrencji oraz niedawne zmiany, począwszy od dołączenia Ligocji jako Prefektury Autonomicznej, po wspomnianą nowelizację najwyższego aktu prawnego – konstytucji. Nowy organ prawny posiadać będzie władzę ustawodawczą, stąd jego bardzo ważna rola w kreowaniu życia Tyreńczyków. Większość kandydatów przedstawiła swoje plany wyborcze, powstały również komitety. Moją uwagę zwraca jednak kilka kwestii, które osobiście mnie dotykają, choć są złe w ogólnym słowa tego znaczeniu i niszczą zapał do pracy. W związku z ciszą wyborczą, nie będę wskazywał konkretnie kogo mam na myśli, jednak na pewno każdy sam dostrzeże opisywane tutaj zależności i fakty.

Plany wyborcze

Z pewnością niejeden co bystrzejszy obywatel zobaczy, że większość planów wyborczych oparta jest na jednym, lub ściągnięta z innego. Nie widzę ŻADNEGO oryginalnego pomysłu, ŻADNEJ kreatywności, ŻADNEJ kwestii, która nie byłaby poruszana w pewnym komitecie. Nie jest to bynajmniej spowodowane zgodnością polityczną, bo chyba żaden normalny człowiek nie pomyśli, że wszystkie te plany były pisane oddzielnie. Zmiany wyrazów, lekka korekta stylu, zasada przeciwności i ot, mamy „genialny” plan. Nie martwi mnie to, że ktoś mógłby dostać dzięki tej praktyce niezasłużony głos. Martwi mnie to, iż mało osób potrafi w zwięzły sposób oraz bez pomocy czyjejś pracy napisać coś „od serca” i chociaż chwilę zastanowić się nad przyszłością mikronacji. Proszę, nie bierzcie polskiej polityki jako wzór jej prowadzenia. Tutaj nie ma dodatkowych przywilejów jeśli siedzicie „przy korycie”. Tyrencja powinna być czymś w rodzaju hobby (tak, przyjemność z samego tworzenia!), a nie robieniem sobie nawzajem psikusów. Twórzcie od siebie, a nie dla siebie.

Agresja

Nigdy jeszcze nie mieliśmy w Tyrencji tak bardzo agresywnych wypowiedzi względem siebie. Nawet dawna partia PWL, chociaż bardzo nie lubiła się z TUPem, potrafiła zachować kulturę i nie używać docinek na poziomie „jesteś gupi!”. Obecnie mamy sytuację wręcz przeciwną. Wzajemna nienawiść co niektórych osób ujawniła się praktycznie na każdym podforum, stąd aż dziw bierze, że nie doszło do całkowitego zaspamowania forum wyzwiskami. Zdaje sobie sprawę, że wszystko zaczęło się od artykułu (tutaj ponoć są wątpliwości) Aleksa oraz mojego kontr-artykułu (przyznaję, +kilku niezbyt grzecznych wypowiedzi), ale nawet ja sam nie spodziewałem się takich efektów. Ostatnio widzę jednak pewną poprawę, co rokuje dobrze na ten aspekt.

Poziom i erudycja

Ostatnią kwestią, która bardzo mnie martwi i jest powiązana z poprzednimi jest poziom. Poziom czego, spytacie. Otóż poziom wypowiedzi, debaty politycznej, aktywności. W dawnym Konsulacie każdy działał jakby w kooperacji, mimo wzajemnych odmienności. Nikt nie sprzeczał się, bo wybrano określoną osobę na dobre stanowisko. Każdy uważał, że najwyraźniej była najodpowiedniejsza. Na posty typu „jest jakiś układ” wszyscy odpowiadali śmiechem, zaś brzydkie odzywki mieniły się dla każdego oznaką jako brak inteligencji i istniały w świadomości jako „faux pass”. Bardzo charakterystyczną cechą były odpowiedzi na dane tematy, zazwyczaj w pełni go wyczerpujące (prym wiódł tutaj Ard i KWL). Zazwyczaj jeśli dany poseł wypowiadał się w sprawie określonej ustawy, to można było wywnioskować dokładnie co ma na myśli i jak chce coś zmienić. Nie muszę chyba mówić jak wygląda to dziś.

Podsumowując, prosiłbym wszystkich obywateli o zastanowienie się nad swoim wkładem w rozwój tej ciekawej mikronacji. Nie chciałbym zanadto być jak dobry wujek w tym co teraz powiem, ale zastanówcie się zanim zaczniecie brać w czymś udział czy napiszecie coś o kimś. Nikt nie jest tutaj botem i również ma swoje uczucia. Zwróćcie 3 razy uwagę, czy to co piszecie jest: dobre, pożyteczne i prawdziwe. Jeśli przejdziecie ten filtr – możecie działać. Jeśli nie – zajmijcie się czymś innym, pożyteczniejszym, co wpłynie na lepszy rozwój państwa. Pamiętajcie – non sibi, sed patriae (nie dla siebie, a dla narodu). Dzięki urzędowi Konsula nie dostaniecie profitów w realnym życiu.


Nowa Konstytucja gotowa

Po wielu dniach negojacji w Senacie Republiki Tyrencji, senatorowie przedstawili gotowy projekt Konstytucji, który wchodzi w życie w dniem ogłoszenia. Każdy dołożył do niej własną cegiełkę i wszyscy obywatele mają nadzieję, że pomoże ona w budowaniu silnej Republiki oraz przygotuje nasz kraj na nowe warunki spowodowane przybyciem Prefektury Autonomicznej Ligocji i odrodzeniem Prefektury Luminatu Wiosennej Róży.

Jednocześnie nadchodzi koniec pewnej epoki. Epoki działalności Konsularnego Komitetu Ocalenia Narodowego w której trakcie nasze państwo ogarnął marazm i zapomnienie. Mamy wiele powodów do zadowolenia,  jest to dowód współpracy nowych władz i przeciętnych obywateli, dla dobra kraju.

Pragnę przedstawić cały tekst Konstytucji.

Konstytucja Republiki Tyrencji

Rozdział I

Republika Tyrencji

Art. 1
Republika Tyrencji nawiązuje w swojej tradycji oraz kulturze do starożytnego Rzymu.

Art. 2.
Republika Tyrencji jest kontynuatorką oraz spadkobierczynią Konsulatu Tyrencji i Luminatu.

Art. 3.
Republika Tyrencji jest państwem prawa.

Art. 4.
Podział władzy w Republice Tyrencji oraz jej założenia.
1. Wszystkie części dawnego Konsulatu Tyrencji i Luminatu zostają ze sobą połączone w Republikę Tyrencji.
2. Republika jest państwem unitarnym i niepodzielnym.
3. Organem władzy zwierzchniej jest Konsul.
4. Organami władzy państwowej są:
a) w zakresie ustawodawstwa – Senat oraz Zgromadzenie Ludowe,
b) w zakresie władzy wykonawczej – Senat wraz z rządem nazywany Triumwiratem
c) w zakresie wymiaru sprawiedliwości – Trybun Ludowy.

Art. 5.
Republika Tyrencji zastrzega sobie wszelkie konieczne działania dyplomatyczne w przypadku, gdy jakiekolwiek państwo w jakikolwiek sposób godzi w Jej dobro.

Art. 6
Republika Tyrencji jest państwem wolnym wyznaniowo, jednakże do prowadzenia działalności religijnej potrzebna jest zgoda wydana przez Liktora RT.

Art. 7
Symbole Narodowe.
1. Godłem Republiki Tyrencji jest wizerunek dwugłowego orła w barwie złotej, otoczony gałązkami laurowymi, umieszczony na szarym tle.
2. Hymnem Republiki Tyrencji jest Hymn przodków.
3. Sztandarem Republiki Tyrencji jest wizerunek dwugłowego orła w barwie złotej, otoczony gałązkami laurowymi, umieszczony na czerwonym, pionowym prostokącie.
4. Szczegóły dotyczące symboli narodowych określa oddzielna ustawa.
5. Godło, barwy, sztandar i hymn Republiki Tyreńskiej podlegają ochronie prawnej.

Rozdział II

Prawo Republiki Tyrencji

Art. 8.
Prawo reguluje Kodeks Karny oraz Kodeks Postępowania Karnego, które mszą być zgodne z Konstytucją.

Art. 9.
Prawo Republiki Tyrencji obejmujące prawo państwowe, prawo prywatne i prawo samorządowe:
1. Gwarantuje wszystkim sprawiedliwość a także równość.
2. Ogranicza wolności obywatelskie, które mogą naruszyć dobra osobiste lub publiczne.

Art. 10.
Prawo Republiki Tyrencji opiera się na tradycji prawa Rzymskiego.

Art. 11.
Prawo państwowe i prawo prywatne pozostają w równowadze: prawo państwowe chroni społeczeństwo przed anarchią, prawo prywatne chroni obywatela przed reżimem totalitarnym.

Art. 12.
Prawo samorządowe obejmuje prawo zrzeszenia i prawo prywatne, które pozostają w równowadze: prawo zrzeszenia zapewnia istnienie zrzeszeniu, prawo prywatne chroni członka zrzeszenia przed wykorzystywaniem go przez władze zrzeszenia.

Art. 13
Urzędnicy państwowi oraz samorządowi za popełnione nadużycia odpowiadają według kodeksu karnego.

Rozdział III

Konsul Republiki Tyrencji

Art. 14
Konsulem Republiki Tyrencji jest Camillus Plautius Scaevola, a tytuł ten dzierży przez (co najmniej) następny rok do 1 września, gdy wygaśnie mu kadencja.

Art. 15.
Konsul reprezentuje Republikę Tyrencji w stosunkach z innymi krajami z godnością właściwą urzędu, w duchu cywilizacji łacińskiej.

Art. 16.
Konsul jest gwarantem ciągłości władzy państwowej (co jest zgodne z Art.14) i czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji.

Art. 17.
Jeżeli Konsul zrzeknie się swojego stanowiska jego następca wybierany jest przez obywateli Tyrenckich na wyborach, które są: równe, bezpośrednie i tajne, na czas jednego roku (co jest zgodne z Art.14 oraz następnymi).

Art. 18.
Na Konsula może być wybrany obywatel Republiki, który w dniu wyborów jest obywatelem co najmniej pól roku oraz posiada pełne prawa wyborcze.

Art. 19.
Na Konsula wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnił tego warunku, wybory są ponawiane wśród dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów.

Art. 20.
Wybory Konsula zarządza przewodniczący Zgromadzenia Ludowego czyli Magister Equitum w porozumieniu z Trybunem Ludowym. Ważność wyboru Konsula potwierdza trybunał Ludowy po rozpatrzeniu protestów przeciw ważności wyborów, nie później jednak niż przed upływem 2 dni od daty zakończenia wyborów.

Art. 21.
Konsul obejmuje urząd po złożeniu przed Zgromadzeniem Ludowym przysięgi. Odmowa złożenia przysięgi oznacza zrzeczenie się funkcji Konsula.

Art. 22.
W razie przejściowej lub trwałej niemożności sprawowania urzędu z jakiegokolwiek powodu obowiązki Konsula Republiki Tyrencji obejmuje Magister Equitum czyli przewodniczący Zgromadzenia Ludowego, a w dalszej kolejności członek Senatu lub Triumwiratu określony w pierwszym głosowaniu nowego rządu.

Art. 23.
Do wyłącznych kompetencji Konsula należą:
1. Powołanie z uzgodnieniem Zgromadzenia Ludowego Triumwiratu oraz pozostałych członków Senatu,
2. Przedstawianie Trybunowi Ludowemu wniosków w przedmiocie zgodności z Konstytucją ustaw i uchwał Senatu i Zgromadzenia Ludowego,
3. Posiada także uprawnienia Trybuna Ludowego w zakresie sądownictwa.
4. Podpisywanie ustaw,
5. Konstytucyjne rozwiązywanie Senatu,
6. Przedstawianie Zgromadzeniu Ludowemu kandydatów na członków Senatu,
7. Odbieranie przysięgi od nowo powołanych członków Senatu oraz innych urzędników,
8. Przyjmowanie dymisji członków Senatu,
9. Nadawanie tytułów dla obywateli,
10. Nadawanie orderów i odznaczeń,
11. Nadawanie i odbieranie obywatelstwa Republiki Tyrenckiej,
12. Reprezentowanie Republiki na terenie międzynarodowym,
13. Zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi Republiki Tyrencji – Legiony Republiki,
14. Prawo do wetowania wszystkich decyzji Zgromadzenia ludowego oraz Senatu,
15. Zrzeczenie się urzędu Konsula.

Art. 24.
Konsul może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunem Ludowym na wniosek Zgromadzenia Ludowego, uchwalony większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zgromadzenia Ludowego.

Art. 25.
Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Konsula Republiki Tyrenckiej w stan oskarżenia przed Trybunem Ludowym sprawowanie urzędu Konsula ulega zawieszeniu. Stosuje się odpowiednio Art. 22.

Rozdział IV

Zgromadzenie Ludowe, Triumwirat oraz Senat Republiki Tyrencji

Art. 26.
Zgromadzenie Ludowe jest instytucją pięcioosobową, na czele której stoi Magister Equitum, wybrany przez członków Zgromadzenia Ludowego.
1. Do kompetencji ZL należą:
a) Prowadzenie obrad nad projektem ustawy,
b) Prowadzenie głosowania nad ustawą,
c) Powoływanie Komisji Parlamentarnych, o określonych kompetencjach,
d) Akcje przewidziane w osobnych ustawach.
2. Obrady nad danym projektem ustawy może otworzyć dowolny członek ZL.
3. Obrady nie mają ograniczeń czasowych i są zakończone przez ME (lub jego zastępcę).
4. Obrady mogą być także zakończone przez odpowiednie organy, jeżeli przedmiot ich dyskusji rażąco nagina konstytucję.
5. Głosowania nad ustawami otwiera ME (lub jego zastępca).
a) W głosowaniach obowiązuje zasada większości zwykłej (chyba, że określono inaczej), przy oddanych głosach.
b) Głosowania mogą trwać maksymalnie tydzień, chyba że wszyscy parlamentarzyści wcześniej oddadzą swój głos lub jeżeli nieoddane do tej pory głosy nie zmienią już rezultatu głosowania.
c) Głosowanie zamyka ME (lub jego zastępca).

Art. 27.
ME, oprócz kompetencji przedstawionych w poprzednich artykułach ustawy, może powołać na czas swojej nieobecności swojego zastępcę, niezależnie, czy jest on członkiem ZL, czy też nie.
1) Jeżeli zastępca nie jest członkiem ZL, nie może on głosować nad ustawami, a jedynie otwierać i zamykać głosowania.

Art. 28.
Na początku kadencji ZL, ME lub specjalnie powołana komisja parlamentarna ma obowiązek opublikować plan działania ZL.

Art. 29.
1. Członkowie Zgromadzenia wybrani są w wyborach tajnych, równych, powszechnych i bezpośrednich,
2. Kadencja Zgromadzenia Ludowego trwa 3 miesiące,
3. Na czele Zgromadzania jest Magister Equitum wybierany poprzez większość delegatów Zgromadzenie Ludowego na 3 miesięczna kadencję.
4. Po 11 tygodniach działania ZL, Konsul ogłasza kampanię wyborczą trwającą tydzień, po której odbywają się jednoturowe wybory.
5. W przypadku remisu między kandydatami, Konsul ogłasza 2 turę wyborów między zainteresowanymi, 3 dni po pierwszej turze- jeżeli i w tej turze padnie remis między kandydatami, do ZL przyjęta jest albo nieparzysta liczba kandydatów (5 najlepszych wyników z 1szej tury), albo parzysta liczba kandydatów (5 najlepszych wyników z 1szej tury) i Konsul.
6. Kandydaci w wyborach mogą startować na listach partii politycznych, komitetów wyborczych oraz indywidualnie.
7. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego ZL otwiera ostatni Magister Equitum poprzedniej kadencji, ogłaszając obrady i głosowanie nad wyborem nowego ME.

Art. 30.
Konsul przedstawia Zgromadzeniu Ludowemu kandydatów Triumwiratu i Senatu oraz jego kompetencje z wnioskiem o udzielenie votum zaufania na 3 miesięczną kadencję.
1. Zgromadzenie udziela votum zaufania większością bezwzględną głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Po otrzymaniu votum zaufania nowo powołani członkowie Triumwiratu i Senatu składają na ręce Konsula i Zgromadzenia Ludowego przysięgę osobną lub zbiorową.

Art. 31.
W razie niepowołania Triumwiratu i Senatu Magister Equitum przedstawia Zgromadzeniu Ludowego kandydata do Triumwiratu i Senatu , z wnioskiem o udzielenie votum zaufania. Potem przeprowadzona jest procedura z ustępu 1 i 2. Art. 30.

Art. 32.
Członek Senatu lub Triumwiratu ponosi osobistą odpowiedzialność za pracę i może być na wniosek Zgromadzenia Ludowego postawiony przed Trybunałem Ludowym za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za inne przestępstwa, popełnione przeciw państwowej racji stanu.
1. Wniosek Zgromadzenia Ludowego wymaga poparcia co najmniej połowy członków Zgromadzenia Ludowego lub 2 członków Senatu.
2. Uchwalenie wniosku przez Zgromadzenie Ludowe wymaga bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej 2/3 ustawowej liczby członków.
3. Uchwała jest niezwłocznie przekazywana Senatowi, który może ją odrzucić nie później niż w ciągu 4 dni od daty jej podjęcia.
4. W przypadku przyjęcia uchwały przez Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby senatorów członek Senatu składa dymisję na ręce Konsula.

Art. 33.
Kompetencje i skład:
1.Triumwirat składającym się z 3 osób, którzy po Konsulu Republiki są najwyższymi urzędnikami w Republice oraz doradzają dla Konsula w danych kwestiach.
a) Dux czyli wódz Legionu Republiki,
b) Liktor odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne Republiki i jej samorząd,
c) Edyl odpowiedzialny za sprawy zagraniczne Republiki
2. Senat składa się z następujących części:
a) Triumwirat w składzie Dux, Edyl oraz Liktor,
b) Magistra Equitum jako przewodniczący Zgromadzenia Ludowego,
c) Pontifexa Maximusa szefa Świątyni Rozumu,
d) Trybuna Ludowego, sędziego Republiki Tyrencji będącego jedynie obserwatorem bez prawa głosu.

Rozdział V

Legiony Republiki Tyrencji

Art. 34.
1. Siłami Zbrojnymi Republiki Tyrencji są Legiony Republiki
2. Na czele Legionów stoi Konsul a w czasie wojny powoływana jest Rada Wojenna składająca się z Konsula i Duxa
3. Legiony Republiki Tyrencji służy ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium.
4. Legiony mogą brać udział w misjach poza granicami kraju.

Art.35.
1. Każdy obywatel ma obowiązek odbycia służby wojskowej poza poszczególnymi wyjątkami.

Art. 36.
1. Na czele armii stoi Dux wybierany przez Konsula.
2. W trakcie wojny na czele armii stoi Rada Wojenna złożona z Duxa i Konsula.

Art. 37.
1. Skład Legionów jest dzielony poprzez liczbę Prefektur w Republice Tyrencji
2. Poszczególne Legiony Prefektur złożone są z Wojsk Lądowych, Floty Wojennej i Sił Powietrznych.

Art. 38.
1. Kształt i liczebność Armii Republiki Tyrencji regulowane są w odpowiednich ustawach i dekretach.

Rozdział VI

Władza sądownicza oraz Trybun Ludowy

Art. 39.
Do władzy sądowniczej należy:
1. Zapewnienie obywatelom realnego bezpieczeństwa osobistego,
2. Ocena wywiązywania się władz samorządowych i państwowych z ich konstytucyjnych obowiązków,
3. Rozstrzyganie sporów między obywatelami.

Art. 40.
Zgromadzenie Ludowe wybiera kandydatów na Trybuna Ludowego spośród osób przedstawionych przez Senat .

Art. 41.
Trybun podczas sprawowania swojego urzędu są niezawisły, podlega jedynie prawu naturalnemu i Konstytucji.

Art. 42.
Trybun orzekają wyroki w imieniu Republiki Tyrenckiej.

Rozdział VII

Samorząd Terytorialny

Art. 43.
Władza państwowa zabezpiecza integralność Republiki, władza samorządowa zabezpiecza integralne trwanie środowiska ludzi i tradycji. Obie władze wzajemnie się uzupełniają na różnych polach.

Art. 44.
Do głównych zadań samorządu należy:
1. Rozwój jednostek terytorialnych,
2. Współpraca z innymi jednostkami terytorialnymi Republiki oraz z regionami partnerskimi zagranicą poprzez tworzenie jednostek kulturowych.

Art. 45.
Jednostkami samorządowymi są:
1. Praefectura czyli Prefektura,
2. Provincia czyli Prowincja,
3. Civitas czyli miasta,
4. Pagus czyli wsie,

Art. 46.
Na czele danych jednostek administracyjnych stoją:
1. Prefekt zarządza Praefectura czyli Prefekturą,
2. Namiestnik zarządza Provincia czyli Prowincją
3. Zarządca Miasta zarządza Civitas czyli Miastem,
4. Zarządca Wsi zarządza Pagus czyli Wsią,

Art. 47
Kadencja namiestnika prowincji trwa 3 miesiące.
1. Do obowiązków gubernatora należą:
a) opracowywanie aktualnej listy mieszkańców,
b) aktualizowanie ewidencji działek,
c) dbanie o rozwój kartografii prowincji i ich miast,
d) utrzymywanie strony internetowej Prowincji,
e) dbanie o rozwój,
f) zdanie comiesięcznego raportu ze swojej pracy,
g) rozpisywanie wyborów na Zarządce i Delegatów Miast i Wsi.
2. W razie nieprzestrzegania jednego z powyższych obowiązków, Liktor lub Konsul mają prawo odwołać namiestnika i rozpisać konkurs na nowego.

Art. 48.
Kandydatów do władz samorządowych zgłaszają obywatele danej jednostki administracyjnej, także oni mają prawo głosować wyłącznie w wyborach w swym okręgu mieszkalnym;

Art. 49.
Kadencja władz samorządowych (prowincji, miast, wsi) trwa 3 miesiące. Wybory organizują według ustaw oraz zaleceń Liktora i pod nadzorem Trybuna Ludowego.

Art. 50.
Do władz samorządowych zostają wybrani ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

Art. 51.
Bezpośrednio po wyborach nowo wybrane władze samorządowe składają przysięgę na Zgromadzeniu Ludowym w imieniu swoim i pozostałych władz samorządowych.

Art. 52.
Kandydaci na samorządców są zobowiązani podać do publicznej wiadomości swoje życiorysy ze szczególnym uwzględnieniem programu rozwoju jednostki terytorialnej;

Art. 53.
Po dokonaniu wyborów Trybun Ludowy niezwłocznie ogłasza zakończenie samorządowej kampanii wyborczej i w terminie nie dłuższym niż 5 dni ogłasza ważność wyborów w poszczególnych jednostkach terytorialnych.

Art. 54.
Szczegóły określa ustawa o Samorządzie Terytorialnym.

Rozdział VIII

Gospodarka

Art. 55.
Jednostką monetarną Republiki Tyrencji jest Tyrent. Skrótem nazwy waluty jest TYR.

Art. 56.
Za produkcję i rozpowszechnianie pieniędzy odpowiada Bank Tyrencji.

Art. 57.
Prezesem Banku Tyrencji jest Konsul, który nie ma prawa do używania Banku do celów własnych własnego konta bankowego.

Art. 58.
1. Każdy obywatel, organizacja ma prawo do posiadania jednego konta bankowego.
2. W uzasadnionych przypadkach po rozpatrzeniu argumentów Prezes Banku Tyrencji może zezwolić na założenie kolejnego konta organizacji.

Art. 59.
Obywatel nie ma obowiązku posiadania konta bankowego, jednak jego brak wiążę się z pewnymi ograniczeniami.

Art. 60.
1. Każdy obywatel posiadający konto bankowe zobligowany jest do uiszczania w okresie dwutygodniowym podatku na rzecz państwa.
2. Wysokość podatku ustała Senat, której projekt przyjmuje lub odrzuca Zgromadzenie Ludowe bezwzględną większością głosów.

Art. 61.
1. Brak posiadania konta bankowego ogranicza obywatela w możliwości brania udziału w wyborach.
2. Brak uiszczania należnego podatku ogranicza możliwość głosowania przez obywatela.
3. O wprowadzeniu innych ograniczeń decyduje Senat.

Art. 62.
Każdy obywatel ma prawo otworzyć własną działalność gospodarczą.

Art. 63.
Każdy obywatel poszkodowany w sprawach finansowych może dochodzić swoich praw w Trybunale Ludowym.

Art. 64.
Każdy obywatel łamiący prawo finansowe, ekonomiczne lub bankowe może zostać postawiony przed Trybunałem Ludowym.

Art. 65.
Szczegóły określają odpowiednie ustawy i rozporządzenia

Rozdział IX

Kultura

Art. 66.
Instytucją która posiada uprawnienia do krzewienia i budowania kulturt Republiki Tyrencji jest Instytut Naukowy Tyrencji (INT).
1. INT nawiązuje do najlepszych lat zarówno Królewskiego Instytutu Naukowego Tyrencji, jak i samej Tyrencji.
2. INT stanowi ośrodek kultury i Nauki w Republice.
3. Każda prowincja może posiadać własną filę INT podlegającą bezpośrednio pod Pontifexa Maxsimusa.

Art. 67.
Pracami Instytutu kieruje Pontifex Maximus Instytutu (dalej zwany jako Prezes), mianowany przez konsula na czas 3 miesięcy.
1. Prezes wybierany jest poprzez konkurs, organizowany przez Konsula.
2. Po miesiącu urzędowania, Prezes zdaje raport pisemny z działalności Instytutu. Uwzględnia w nim wszelkie dotychczasowe osiągnięcia swoje oraz pracowników.
3. Prezesa może odwołać Zgromadzenie Ludowe, poprzez głosowanie, na wniosek 4 pracowników INT, lub 6 obywateli. Wniosek musi zostać poparty bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia Ludowego. Do wniosku o odwołanie Prezesa należy dołączyć uzasadnienie z przejrzystą i zwięzłą argumentacją.
4. Prezesa, w przypadku niespełnienia Art. 47 ust. 2 lub rażących nieprawidłowości przy pracach Instytutu może również odwołać Konsul.

Art. 68.
Prezes Instytutu ma pełnię praw w sprawie zatrudniania oraz zwalniania naukowców i badaczy.

Art. 69.
Instytut podzielony jest na wydziały tematyczne.

Art. 70.
Każdym Wydziałem Tematycznym kieruje Decanus (zwany dalej Dziekanem), który wybierany jest przez Prezesa Instytutu na czas nieokreślony i posiada pełnię kompetencji w dziedzinie decyzji administracyjnych i kadrowych na terenie swojego działu, chyba że jego działania zostaną zablokowane przez Prezydium Instytutu.
1. Każdy Dziekan może powołać na swojego zastępcę d/s wybranej działalności, ściśle określając jego kompetencje i zakres działania w formie pisemnej dostępnej publicznie.

Art. 71.
Prezydium Instytutu składa się z Prezesa Instytutu oraz Dziekanów wszystkich wydziałów.
1. Zadaniem Prezydium jest rozwiązaniem wszelkich wątpliwości, konfliktów, dyskusji za pomocą głosowań.
2. Podczas głosowań obowiązuje zasada większości zwykłej.
3. W przypadku parzystej liczby członków prezydium i remisu podczas głosowania, decydujące zdanie należy do Prezesa.

Art. 72.
Dokładną ilość Wydziałów Tematycznych i zakres ich działania określa Prezes Instytutu, również poprzez opublikowanie statutu Instytutu.
1. Każdy projekt statutu musi zostać przegłosowany przez Prezydium Instytutu, aby zaczął być obowiązujący.
2. Prezes Instytutu może dowolnie zmieniać ilość i zakres kompetencji Wydziałów Tematycznych, a także reguły rządzące INT, za wyjątkiem tych, które naruszają bezwzględne postanowienia niniejszej ustawy, za pomocą statutu Instytutu.

Art. 73.
Badacze mają prawo ubiegać się o dostęp do tajnych archiwów danej instytucji, aby doprowadzić swoje badania do końca.

Art. 74.
Zabronione jest wykorzystywanie przez Pontifex Maxumusa INT do celów niecnych i moralnie złych. W przypadku gdyby tak się stało, Trybun Ludowy może zakazać osobie uskuteczniającej takie działania pisania i uczestniczenia w pracach w Instytucie oraz zwolnić ją z obejmowanego stanowiska. Przy udowodnionym działaniu przeciwko państwu, oskarżony może nawet zostać skazany na banicję.
1. W przypadku gdy działań wymienionych w art. 54 dopuszcza się Dziekan, Pontifex Maximus ma prawo do zwolnienia tej osoby z INT

Art. 75.
Prezydium Instytutu ma obowiązek comiesięcznie przedstawiać budżet Instytutu Zgromadzeniu Ludowemu , z uwzględnieniem wszystkich miesięcznych wydatków oraz przychodów.
1. Budżet zostaje poddany głosowaniu przez Zgromadzenie Ludowe.
2. W przypadku odrzucenia projektu budżetu przez Zgromadzenie Ludowe, może ono przedstawić swoje sugestie Prezydium INT-u. Instytut ma obowiązek zgłosić nowy projekt w jak najszybszym czasie.
3. W przypadku podwójnego odrzucenia projektu budżetu, Zgromadzenie Ludowe może nakazać opracowanie budżetu specjalnej, powołanej przez siebie, komisji.
4. W sprawach gospodarczych, Instytut traktowany jest jak każde inne przedsiębiorstwo.
5. W wypadku łamania praw pracowników, instytucja może zostać pozwana do sądu w wyniku obrony praw obywateli.

Rozdział X

Stan nadzwyczajny

Art. 76.
Stan nadzwyczajny ogłasza się na wniosek Konsula lub Senatu. Wniosek taki musi być poparty przez Konsula oraz wszystkich Senatorów .

Art. 77.
W okresie stanu nadzwyczajnego władze absolutną posiada Konsul. On też decyduje o zniesieniu stanu nadzwyczajnego.

Rozdział XI

Zmiana Konstytucji

Art. 78.
Zmiana Konstytucji nie może nastąpić w czasie stanu nadzwyczajnego.

Art. 79.
Wniosek o zmianę konstytucji może być wniesiony przez Konsula, Senatora lub Trybuna Ludowego i musi być poparty większością 3/5 w Zgromadzeniu Ludowym lub Senacie.

Rozdział XII

Przepisy przejściowe

Art. 80.
Niniejsza Konstytucja Republiki Tyrencji obowiązuje z dniem jej ogłoszenia.

Art. 81.
Republika Tyrencji jest jedyną i legalną kontynuatorką Konsulatu Tyrencji i Luminatu.

Art. 82.
Ogłasza się rozwiązanie Konsularnego Komitetu Ocalenia Narodowego


Oświadczenie Edyla RT

Ave,

Jako Edyl Republiki Tyrencji pragnę wystosować oficjalne oświadczenie w związku z zaistniałą sytuacją.

Nasza mikronacja potępia wszelkie ataki hakerskie oraz niszczenie stron wroga, jako sposób prowadzenia wojny czy załatwiania spraw dyplomatycznych. Uważam, że tak jak w realnym świecie, złym jest zrzucenie bomb atomowych na niewinnych cywilów, tak w mikronacjach nie wolno niszczyć całego dorobku ich mieszkańców. To co się stało, jest czynem haniebnym i nawet jeśli polecenie nie wyszło spod mieszkańca określonej mikronacji, to sprawca powinien zostać ukarany. Nie wykluczam tutaj działań poza v-światowych. W imieniu obywateli Republiki Tyrencji oferuję wszelką pomoc mieszkańcom Federacji Al Rajn w odbudowywaniu straconych danych. Jestem otwarty na wszelkie prośby i zapewniam – nie są to tylko wyrazy współczucia, a wyraźna chęć przyczynienia się do odzyskania dawnej świetności Federacji.

(-) Tiberius Aurelius Scipio
Edyl Republiki Tyrencji