Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Strona główna

★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★

Witaj w Izbie Awangardy!

Zgodnie z wandejską tradycją, najbardziej zasłużeni przodownicy aktywności społecznej otoczeni są powszechnym szacunkiem narodu i tworzą awangardę proletariatu. Wyróżnia się osiem uporządkowanych hierarchicznie tytułów oraz sześć nie tworzących żadnej hierarchii orderów.

Tytuły awangardy proletariatu nie są już oficjalnie nadawane, mając już tylko wartość historyczną, jednak są bardzo zakorzenione w tradycji ludowej. Ordery i inne odznaczenia państwowe nie mają na razie swojego umocowania prawnego, jednakże obecnie uznaje się że nadawane są przez prezydenta.

Swego czasu tytuły awangardy były skoordynowane i równoważne monarchofaszystowskim tytułom szlachecko-arystokratycznym, szczególnie tym z Księstwa Sarmacji - obecnie już tak nie jest. Nasze mają bowiem podstawową zaletę - są fajne, a nie wsiowe.

Egalitarnemu duchowi wszechczasu obce są też wszelkiego rodzaju przywileje w rodzaju głosów ważonych - z wyjątkiem specyficznych kwestii Świeckiego Kościoła Wandejskiego, tytuły awangardy oraz ordery nie wiążą się z żadnymi profitami (poza niewątpliwym prestiżem).

★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★☭★