Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Świecki Kościół Wandejski

Największa, najstarsza i jedyna szczycąca się ciągłością od samego towarzysza Wandy instytucja religijna w nurcie wandyzmu. Na jej czele stoi obieralny Ojciec Świecki, którego wspiera Dalajwanda oraz Wandykopat złożony z archiksięciów/arcyżenadynów (nazywanych różnie, zależnie od preferowanej opcji politycznej w ramach kościoła). Mechanizmy funkcjonowania ŚKW reguluje kodeks, w którym między innymi uregulowana jest kwestia powoływania Ojców Świeckich w drodze konklawe. Najważniejsze decyzje podejmuje sam Ojciec Świecki, jednak może też zwołać Sobór dla przedyskutowania palących kwestii.