Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Aleksander Keller

Aleksander Keller na banknocie pięcioengelsowym

Bartłomiej baron Jasiński (2000-2004) vel. Aleksander Bartłomiej Keller (2004- nadal) - obywatel Królestwa Dreamlandu w latach 2000-2004, profesor nauk ekonomicznych, doktor dyplomacji Uniwersytetu Dreamlandzkiego, Uniwersytetu Słońca w Solardii i Uniwersytetu im. 4-tego lutego w Weblandzie.

Współzałożyciel i działacz ultramonarchistycznej organizacji Ligi Obrony Domeny Królewskiej - stronnictwa prokrólewskiego Króla TomBonda I. Po elekcji króla eMBe I powołany został na Premiera Federacyjnego Królestwa Dreamlandu, rządził w okresie stanu wyjątkowego. W tym okresie otrzymał tytuł arystokratyczny barona. Kryzys wokół likwidacji komercyjnego banku i brak poparcia przez JKW działań swojego premiera doprowadził Barona do dymisji.

Minister Finansów i Gospodarki w kolejnych rządach (swoim i Pavla Svobody), przejściowo Minister Spraw Wewnętrznych. Odejście z ław rządowych nastąpiło po rozbieżności zdań z premierem Svobodą.

Nowy okres w życiu Barona to zmiana poglądów z monarchistycznych (członek Dreamlandzkiej Partii Monarchistycznej przez kilkanaście miesięcy) na prodemokratyczne. Wraz z toczącymi się przemianami wokół konstytucji został członkiem Ruchu na Rzecz Demokratycznego Dreamlandu, z którego odszedł tworząc Dreamlandzką Partię Pracy. Wówczas to został posłem I Kadencji nowej Izby Poselskiej. W tym okresie z DPP powstała Socjaldemokratyczna Partia Dreamlandu.

Był członkiem Królewskiej Komisji Konstytucyjnej, gdzie z ramienia opozycji parlamentarnej proponował skutecznie prodemokratyczne rozwiązania w projektowanej ustawie zasadniczej. Poseł II i III Kadencji Izby Poselskiej z ramienia SPD.

Przez sześć miesięcy Ambasador Królestwa Dreamlandu w Księstwie Sarmacji. Przewodniczył obradom Komisji Edukacji przy Ministrze Kultury i Nauki, Rektor Uniwersytetu Dreamlandzkiego i Uniwersytetu Słońca w Solardii.

W 2004 roku oskarżony wraz z kilkoma członkami SPD o wykorzystywanie wielokrotnych tożsamości do celów wyborczych. Wyrok I instancji orzekający o winie, banicji i pozbawieniu tytułu arystokratycznego został zaskarżony. Baron nie doczekał jednak orzeczenia prawomocnej winy, gdyż zrzekł się obywatelstwa dreamlandzkiego w listopadzie 2004 r. motywując to zniechęceniem do działalności w państwie wirtualnym oraz sprawami realnymi.

Aleksander Keller

W grudniu 2004 na zaproszenie mandragora Khanda zamieszkał w Mandragoracie Wandystanu. Od razu został członkiem Wandyjskiej Socjalistycznej Partii Jedności, z ramienia której został wybrany Kwiatonem I i II Kadencji i Przewodniczącym Churału Ludowego obu kandencji. Przewodniczył WSPJ, był liderem Frontu Jedności Narodu.

Kandydat FJN na urząd drugiego Prezydenta Mandragoratu - przegrał nieznaczną ilością głosów. Współtwórca Socjalistycznej Partii Wandystanu (SPW) wraz z tow. Jackiem Nowakiem (I Sekretarzem Wandyjskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Do I Zjazdu SPW Sekretarz Generalny, następnie Wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego SPW.

6 lutego 2005 r. otrzymał tytuł sekretara, 14 sierpnia - podlorda, 11 grudnia oksymorona.

W okresie 8.03 - 25.04.2005 Komisarz Ludowy ds. Kultury i Promocji, od 26.04 do 15.05.2005 Komisarz Ludowy ds. Kultury i Nauki.

28 czerwca 2005 r. wygrywa wybory i zostaje trzecim Prezydentem Mandragoratu Wandystanu z poparcia wandyjskiej lewicy. Od 28.06 do 11.11 Komisarz Ludowy ds. Wewnętrznych i Administracji.

11 listopada 2005 r. ponownie wybrany Prezydentem Mandragoratu Wandystanu, od tej pory Komisarz Ludowy do Spraw Zagranicznych, przejściowo Komisarz Ludowy ds. Wewnętrznych (28.11.2005-18.01.2006).

11 marca 2006 r. przegrywa wybory prezydenckie z liberalnym kontrkandydatem - Michałem Sosnowieckim. Jako lider opozycyjnej lewicy doprowadza do nieudzielenia akceptacji rządu przedstawionego przez prezydenta Sosnowieckiego. Skutkuje to zmianami w rządzie.

W tym czasie Keller tworzy Trybunę Wandyjską - antyrządowy organ prasowy SPW - ukazuje się 6 numerów TW. Na fali krytyki rządu oraz zbliżającego się wakacyjnego sezonu ogórkowego (uniknięcie niskiej frekwencji) Prezydent Sosnowiecki podaje się do dymisji. Po raz kolejny do wyborów staje Aleksander Keller, który jako jedyny kandydat zostaje wybrany szóstym prezydentem MW, przejmuje resort promocji.

W momencie pojawienia się oficjalnych komunikatów o szykowanym zjednoczeniu MW z KS występuje z ostrą, niepodległościową krytyką. Bezskutecznie wzywa do powiedzenia "nie" w referendum zjednoczeniowym. Popiera jego stanowisko 1/3 Wandyjczyków. Gdy zjednoczenie stało się faktem Prezydent Keller zadeklarował czynny udział w życiu politycznym w nowej sytuacji.

Z dotychczasowego statusu sympatyka stał się pełnoprawnym członkiem Narodowego Związku Monarchistycznego. Z powodu rozsypującego się składu Rządu Ludowego postanawia skorzystać z dobrodziejstw Zjednoczenia. Rekonstruuje rząd w oparciu o polityków SPW oraz NZM, co staje się prekursorskim rozwiązaniem w wandyjskiej polityce.

Wkrótce jednak porzuca NZM i staje się członkiem Partii Pracy Sarmacji, by następnie przejąć jej kierownictwo. W kolejnych wyborach zostaje wybrany Posłem Izby Poselskiej z ramienia PPS uzyskując jedne z najlepszych wyników. W okresie zamachu w Sarmacji internowany, czym pogwałcono jego immunitet poselski.

18 kwietnia 2005 roku rozpoczyna misję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Mandragoratu Wandystanu przy Jego Książecej Wysokości Księciu Sarmacji. Trwa ona do 14 kwietnia 2006 r. (najdłużej urzędujący Ambasador Wandystanu). Rezygnację motywuję brak dalszej możliwości reprezentowania rządu Wandystanu w sprawie Zjednoczenia.

27 sierpnia 2006 r. zostaje nominowany przez Ministra Spraw Zagranicznych KS na kierownika specjalnej misji dyplomatycznej MSZ ds. nowych państw w randze radcy - ministra pełnomocnego oraz organizatora przyszłych placówek dyplomatycznych w randze charge d'affaires. W tym okresie pełni również funkcję Ambasadora Sarmacji w Elderlandzie.

Po odejściu Wandystanu z Sarmacji pełni funkcję Komisarza Ludowego ds. Zagranicznych. W związku z niepowodzeniami składa rezygnację. Mimo to Prezydent Berun w dniu 12 lipca 2007 r. powołuje go na urząd Komisarza Ludowego ds. Edukacji. W wyborach do Churału Ludowego VII Kadencji zostaje wybrany z ramienia Komitetu Wyborczego "Praca - Socjalizm - Niepodległość" - jak sam to określa z listy komitetu jednoczącego stary wandyjski beton partyjny.

11 marca 2006 r. za całokształt działalności partyjnej i państwowej został odznaczony przez Mandragorów najwyższym odznaczeniem państwowym - Orderem Czerwonej Gwiazdy.

18 sierpnia 2007 r. zostaje onomatopejem. 3 sierpnia 2008 r. zostaje megaprinsem.

Były Szef Służby Bezpieczeństwa MW (wywiad i kontrwywiad) w stopniu majora. Doktor dyplomacji, Rektor Ludowego Uniwersytetu Wandyjskiego i Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji, Dziekan Wydziału Atomistyki.

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu


Tymczasowy PrezydentMichaś Winnicki (5 XII 2004 - 22 XII 2004)
Pierwsza niepodległośćMichał Sobczak (22 XII 2004-21 IV 2005) · Michał Sobczak (21 IV 2005 - 13 VI 2005)
Aleksander Keller (28 VI 2005 - 11 XI 2005) · Aleksander Keller (11 XI 2005-12 III 2006)
Michał Sosnowiecki (12 III 2006 - 11 V 2006)
Pierwsze ZjednoczenieAleksander Keller (28 V 2006 - 5 X 2006) · Takaris Altharin (5 X 2006 - 27 XII 2006)
Jan Zaorski (16 I 2007 - 25 IV 2007) · Bruthus Perun (25 IV 2007 - )
Druga NiepodległośćBruthus Perun (25 IV 2007 - 1 X 2007) · Arkadij Magov (24 X 2007-1 III 2008)
Arkadij Magov (1 III 2008 - 17 III 2008) · p.o. prezydenta mandragor Czarnecki (17 III 2008-30 IV 2008)
Bruthus Perun (1 V 2008 - 30 VI 2008) · Iwan Maria de Folvil (1 VII 2008 - 16 IX 2008)
Arkadij Magov (25 IX 2008 - 12 III 2009) · p.o. prezydenta mandragor Khand (12 III 2009 - 26 VII 2009) · Alojzy Pupka (27 VII 2009-17 XI 2009)

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Palpatyn Zgonarcha Lepki (9 XII 2009-6 XI 2010) · Grigorij (17 XI 2010 - 15 IV 2011)
Prezerwatyw Tradycja Radziecki (15 IV 2011 - 3 VI 2011) · p.o. prezydenta mandragor Pupka (3 VI 2011 - 25 V 2012)
Drugie ZjednoczeniePaweł Ciupak (16 XI 2012 - 3 II 2013) · p.o. prezydenta Prezerwatyw Tradycja Radziecki (3 II 2013 - 13 III 2013) · Katiuszyn Rewoluty Lepki (13 III 2013 - 11 VII 2013) · Prezerwatyw Tradycja Radziecki (19 VII 2013 - 31 XII 2013) · Prezerwatyw Tradycja Radziecki (31 XII 2013 - 3 V 2014)
Trzecia NiepodległośćPrezerwatyw Tradycja Radziecki (3 V 2014 - 22 IX 2014) · Paulina Natalia Wileńska (22 IX 2014 - 18 V 2015) · Helmut Walterycz (5 V 2015 - 2 XI 2015) ·
Paulina Natalia Wileńska (2 XI 2015 - ...)