Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Anarchia Napalm Perun

Anarchia Napalm Perun na banknocie stuengelsowym

Były prezydent Mandragoratu Wandystanu. Dekameron Socjogramu. Odznaczony orderem Czerwonej Gwiazdy.

W świecie wirtualnym od ósmego stycznia 2006r. w Księstwie Sarmacji. Początkowo monarchofaszysta i stronnik Roberta Janusza Czekańskiego. Po sporze z RCA i odejściu z NZM, minister dzidzictwa narodowego w centro-lewicowym rządzie kanclerza Skarbnikowa.

Na zaproszenie pplk Michasia Winnickiego, ze względu na zbieżnośc anty-neoliberalnych poglądów, wstępuje do PPS. W sierpniu 2006 przenosi się do Wandystanu, gdzie żyje spokojnie, od czasu do czasu publikując manifesty. Próbuje założyc ludowo- monarchistyczną partię, bez skutku. Zostaje monarchistycznym anarchistą- manarchistą, wierząc w wolnośc ludu i mentalne przywództwo Księcia.

Rozczarowuje się jednak i zostaje KL ds. Kultury w RKL prezydenta Zaorskiego, a następnie wygrywa kolejne wybory na Prezydenta. Podczas nielegalnego "puczu KONskiego" zorganizowanego przez Księcia Seniora Piotra Mikołaja, zostaje uwięziony, jako jeden z domniemanych spiskowców wandejskich.

W czerwcu 2007, w związku z rozwiązaniem Księstwa Sarmacji przez Marszałka Izby Senatorskiej Tow. Michasia Winnickiego, ogłasza niepodległość Mandragoratu Wandystanu.

Pełni urząd Prezydenta MW i Komisarza Ludowego ds. Zagranicznych do września 2007. Rezygnuje z ubiegania się o kolejną kadencję prezydentury. Po przegranych wyborach na Cenzora, startuje w wyborach na Trybuna Ludowego, w których pokonuje ubiegającego się o reelekcję Tow. Kłodeckiego.

Od 26.04.2008. ponownie obejmuje urząd prezydenta, po rezygnacji Tow. Magova i ponad miesięcznym pełnieniu obowiązków prezydenckich przez Mandragora Socjogramu Michała Czarneckiego.

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu


Tymczasowy PrezydentMichaś Winnicki (5 XII 2004 - 22 XII 2004)
Pierwsza niepodległośćMichał Sobczak (22 XII 2004-21 IV 2005) · Michał Sobczak (21 IV 2005 - 13 VI 2005)
Aleksander Keller (28 VI 2005 - 11 XI 2005) · Aleksander Keller (11 XI 2005-12 III 2006)
Michał Sosnowiecki (12 III 2006 - 11 V 2006)
Pierwsze ZjednoczenieAleksander Keller (28 V 2006 - 5 X 2006) · Takaris Altharin (5 X 2006 - 27 XII 2006)
Jan Zaorski (16 I 2007 - 25 IV 2007) · Bruthus Perun (25 IV 2007 - )
Druga NiepodległośćBruthus Perun (25 IV 2007 - 1 X 2007) · Arkadij Magov (24 X 2007-1 III 2008)
Arkadij Magov (1 III 2008 - 17 III 2008) · p.o. prezydenta mandragor Czarnecki (17 III 2008-30 IV 2008)
Bruthus Perun (1 V 2008 - 30 VI 2008) · Iwan Maria de Folvil (1 VII 2008 - 16 IX 2008)
Arkadij Magov (25 IX 2008 - 12 III 2009) · p.o. prezydenta mandragor Khand (12 III 2009 - 26 VII 2009) · Alojzy Pupka (27 VII 2009-17 XI 2009)

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Palpatyn Zgonarcha Lepki (9 XII 2009-6 XI 2010) · Grigorij (17 XI 2010 - 15 IV 2011)
Prezerwatyw Tradycja Radziecki (15 IV 2011 - 3 VI 2011) · p.o. prezydenta mandragor Pupka (3 VI 2011 - 25 V 2012)
Drugie ZjednoczeniePaweł Ciupak (16 XI 2012 - 3 II 2013) · p.o. prezydenta Prezerwatyw Tradycja Radziecki (3 II 2013 - 13 III 2013) · Katiuszyn Rewoluty Lepki (13 III 2013 - 11 VII 2013) · Prezerwatyw Tradycja Radziecki (19 VII 2013 - 31 XII 2013) · Prezerwatyw Tradycja Radziecki (31 XII 2013 - 3 V 2014)
Trzecia NiepodległośćPrezerwatyw Tradycja Radziecki (3 V 2014 - 22 IX 2014) · Paulina Natalia Wileńska (22 IX 2014 - 18 V 2015) · Helmut Walterycz (5 V 2015 - 2 XI 2015) ·
Paulina Natalia Wileńska (2 XI 2015 - ...)