Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Arkadij Magov

Arkadij Magov na banknocie jednoengelsowym

Trybun Ludowy Mandragoratu Wandystanu od 1 lipca 2007 r. do 20 września 2007r. (2 kadencje, ostatnia została skrócona samorozwiązaniem Churału), odznaczony Orderem Wolności (25 maja 2007 r.). Komisarz Ludowy d/s Aktywizacji Młodzieży od 10 września 2007 r. Prezydent Mandragoratu Wandystanu od dnia 22 października 2007 r. do 17 marca 2008 r. (złożył przedterminową rezygnację). Ponownie wybrany Trybunem Ludowym (XII kadencja, przysięga 6 maja 2008 r.)

W świecie wirtualnym od 5 maja 2007 r. Aktywny uczestnik walk o niepodległość w czerwcu 2007 r.

Narodził się dla v-świata w dniu 5 maja 2007 roku. Pierwszym miejscem, do którego skierował kroki było Genose-Wanda-Stadt, gdzie urzekły go czerwono-złote flagi powiewające na masztach i piękno socjalizmu. To sprawiło, że z miejsca poczuł się Wandejskim patriotą i pokochał swój kraj bardziej nawet niż Sarmację, do której go zaproszono. Urzekła go również postawa władz wandejskich, które osobiście go powitały, oprowadziły po mieście i wyraziły radość z przybycia nowego mieszkańca.

To wszystko złożyło się na to, iż Magov rozpoczął swą, głównie propagandową działalność w jedyny znany mu wtedy sposób - głośno mówiąc o tym co myśli. Doprowadziło to do tego, iż niechcący wplątał się w problem "Podwójnej przysięgi Peruna (PPP ;))", gdzie opowiedział się za swoim prezydentem, co wyraźnie zdenerwowało samego Księcia (sławne: "(...) Konkluudując niechże Pan z łaski swojej przestanie pieprzyć głupoty"). Bronił wtedy Wandystanu również w wielu innych miejscach (negatywne w stosunku do MW komentarze w Wandei), akurat kiedy większość Wandejczyków nieco przysnęła.

Za swoją postawę został nagrodzony przez Mandragora Khanda, Orderem Wolności (trzeciego dnia od zamieszkania w MW), który wręczono mu 25. maja. Magov poczuł wiatr w żagle, nie uląkł się Księcia i wyjaśnił z nim sprawę, jednocześnie nie przestał jednoznacznie stawać za Wandystanem. Dnia 30 maja złożył obywatelską przysięgę na ręce JKM i stał się pełnoprawnym obywatelem Sarmacji, co dało mu również obywatelstwo Wandejskie. Od tego dnia włączył się w życie polityczne Wandystanu. Przez pewien (bardzo krótki) czas był dowódcą SAL.

Kiedy doszło do rozmów nt ewentualnej niepodległości Wandystanu, był zdecydowanym przeciwnikiem licząc na możliwość innego rozwiązania problemu. Jego stosunek do tej sprawy zmnienił się w momencie, gdy podczas przeglądania zasobów informatycznych KS, nagle dostrzegł, że jego MW i Wandea zniknęły ze strony głównej - wtedy również rozpoczął się sławny Pucz KOŃski. To sprawiło, że został gorącym zwolennikiem rozłączenia MW i KS. Późniejsze postępowanie KONia dodatkowo to wzmocniło. Został adpotowany przez Michała Radetzky'ego jednak po kłótni z ojcem odszedł z Rodu. Sam adoptował dwie osoby: Łukasza Kłodeckiego, a także Jana Zaorskiego. Jest współzałożycielem pierwszej większej parti Wandejskiej -Nacjonalistycznej Partii Młodych Duchem. Obecnie członek Stronnictwa Ludowego Mandragoratu Wandystanu

W dniu 18. sierpnia 2007 r. otrzymał tytuł społeczny sekretara.

W dniu 21. sierpnia 2007 r. otrzymał tytuł "nadaktywnego" postanowieniem towarzysza Alojzego Pupki.

W dniu 11. grudnia 2007 r. otrzymał tytuł społeczny podlorda.

W dniu 03. lutego 2008 r. otrzymał tytuł dekamerona wszechjutrzni.

Autor kilku wierszy:

oraz innych utworów literackich. Jest także redaktorem Wandei Ludu.

Kontakt:

Mandragorzy Wandystanu


SocjogramuMichaś WinnickiMichał CzarneckiArkadij MagovAlojzy Pupka
JutrzenkiMarceli B. KhandMichał SobczakArkadij MagovAlojzy Pupka

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu


Tymczasowy PrezydentMichaś Winnicki (5 XII 2004 - 22 XII 2004)
Pierwsza niepodległośćMichał Sobczak (22 XII 2004-21 IV 2005) · Michał Sobczak (21 IV 2005 - 13 VI 2005)
Aleksander Keller (28 VI 2005 - 11 XI 2005) · Aleksander Keller (11 XI 2005-12 III 2006)
Michał Sosnowiecki (12 III 2006 - 11 V 2006)
Pierwsze ZjednoczenieAleksander Keller (28 V 2006 - 5 X 2006) · Takaris Altharin (5 X 2006 - 27 XII 2006)
Jan Zaorski (16 I 2007 - 25 IV 2007) · Bruthus Perun (25 IV 2007 - )
Druga NiepodległośćBruthus Perun (25 IV 2007 - 1 X 2007) · Arkadij Magov (24 X 2007-1 III 2008)
Arkadij Magov (1 III 2008 - 17 III 2008) · p.o. prezydenta mandragor Czarnecki (17 III 2008-30 IV 2008)
Bruthus Perun (1 V 2008 - 30 VI 2008) · Iwan Maria de Folvil (1 VII 2008 - 16 IX 2008)
Arkadij Magov (25 IX 2008 - 12 III 2009) · p.o. prezydenta mandragor Khand (12 III 2009 - 26 VII 2009) · Alojzy Pupka (27 VII 2009-17 XI 2009)

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Palpatyn Zgonarcha Lepki (9 XII 2009-6 XI 2010) · Grigorij (17 XI 2010 - 15 IV 2011)
Prezerwatyw Tradycja Radziecki (15 IV 2011 - 3 VI 2011) · p.o. prezydenta mandragor Pupka (3 VI 2011 - 25 V 2012)
Drugie ZjednoczeniePaweł Ciupak (16 XI 2012 - 3 II 2013) · p.o. prezydenta Prezerwatyw Tradycja Radziecki (3 II 2013 - 13 III 2013) · Katiuszyn Rewoluty Lepki (13 III 2013 - 11 VII 2013) · Prezerwatyw Tradycja Radziecki (19 VII 2013 - 31 XII 2013) · Prezerwatyw Tradycja Radziecki (31 XII 2013 - 3 V 2014)
Trzecia NiepodległośćPrezerwatyw Tradycja Radziecki (3 V 2014 - 22 IX 2014) · Paulina Natalia Wileńska (22 IX 2014 - 18 V 2015) · Helmut Walterycz (5 V 2015 - 2 XI 2015) ·
Paulina Natalia Wileńska (2 XI 2015 - ...)