Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Gaston de Senancour

Gaston de Senancour (wym. Gastą dy Senny Kur) – Dreamlandzki polityk konserwatywny, a nawet i reakcjonistyczny. Operator politycznego grilla. Zubożały szlachcic normandzki.

Wprowadził do dreamlandzkiego dyskursu pojęcie integralizmu luzytańskiego. Założył partię opartą na tej ideologii – Klub Polityczny św. Augustyna, którą po kilku miesiącach od założenia opuścił, tworząc jeszcze radykalniejsze stronnictwo polityczne – Frakcję Radykalną.

Nieustannie prowadzi kampanię na rzecz depedalizacji mentalnej, karając wszystkich spedalonych za pomocą Czerwonej Ręki Ulsteru Północnego Morvanu.