Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Katiuszyn Rewoluty Lepki

Urodzony 7 września 2007 roku pod imieniem Marek, w grudniu przemianował się na Palpatyna Zgonarchę.

Wielokrotny kwiaton, legendarny szef SB, dyplomata, a także (mianowany) Prezydent Wandystanu przez okres blisko roku. Jego kadencja trwała w czasach głębokiego kryzysu, który jak mówią niektórzy był celowo podtrzymywany przez niego samego.

Twórca Radia Wandyja i dyrektor Programu 1 tegoż.

Inicjator tzw. Wandokalipsy - groźby zagłady Wandystanu przez wielki meteoryt. Ostatecznie Palpatyn Zgonarcha Lepki zginął w grudniu 2010 r., ratując Wandystan przed upadkiem meteoru.

Odrodzony w okolicach stycznia 2011 r. pod imionami Katiuszyn Rewoluty (jako klon oryginału). Po krótkiej bytność w MW znika aż do sierpnia roku 2012, kiedy to dał pierwsze znaki życia po II Zjednoczeniu. Angażuje się odbudowę, a w okresie marzec-lipiec 2013 r. ponownie piastuje godność prezydenta. Sygnatariusz deklaracji III Niepodległości, zaprzestaje aktywności wkrótce po jej ogłoszeniu, tłumacząc się ogólnym wypaleniem.

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu


Tymczasowy PrezydentMichaś Winnicki (5 XII 2004 - 22 XII 2004)
Pierwsza niepodległośćMichał Sobczak (22 XII 2004-21 IV 2005) · Michał Sobczak (21 IV 2005 - 13 VI 2005)
Aleksander Keller (28 VI 2005 - 11 XI 2005) · Aleksander Keller (11 XI 2005-12 III 2006)
Michał Sosnowiecki (12 III 2006 - 11 V 2006)
Pierwsze ZjednoczenieAleksander Keller (28 V 2006 - 5 X 2006) · Takaris Altharin (5 X 2006 - 27 XII 2006)
Jan Zaorski (16 I 2007 - 25 IV 2007) · Bruthus Perun (25 IV 2007 - )
Druga NiepodległośćBruthus Perun (25 IV 2007 - 1 X 2007) · Arkadij Magov (24 X 2007-1 III 2008)
Arkadij Magov (1 III 2008 - 17 III 2008) · p.o. prezydenta mandragor Czarnecki (17 III 2008-30 IV 2008)
Bruthus Perun (1 V 2008 - 30 VI 2008) · Iwan Maria de Folvil (1 VII 2008 - 16 IX 2008)
Arkadij Magov (25 IX 2008 - 12 III 2009) · p.o. prezydenta mandragor Khand (12 III 2009 - 26 VII 2009) · Alojzy Pupka (27 VII 2009-17 XI 2009)

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Palpatyn Zgonarcha Lepki (9 XII 2009-6 XI 2010) · Grigorij (17 XI 2010 - 15 IV 2011)
Prezerwatyw Tradycja Radziecki (15 IV 2011 - 3 VI 2011) · p.o. prezydenta mandragor Pupka (3 VI 2011 - 25 V 2012)
Drugie ZjednoczeniePaweł Ciupak (16 XI 2012 - 3 II 2013) · p.o. prezydenta Prezerwatyw Tradycja Radziecki (3 II 2013 - 13 III 2013) · Katiuszyn Rewoluty Lepki (13 III 2013 - 11 VII 2013) · Prezerwatyw Tradycja Radziecki (19 VII 2013 - 31 XII 2013) · Prezerwatyw Tradycja Radziecki (31 XII 2013 - 3 V 2014)
Trzecia NiepodległośćPrezerwatyw Tradycja Radziecki (3 V 2014 - 22 IX 2014) · Paulina Natalia Wileńska (22 IX 2014 - 18 V 2015) · Helmut Walterycz (5 V 2015 - 2 XI 2015) ·
Paulina Natalia Wileńska (2 XI 2015 - ...)