Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Komendant Krystyna

Komendant Krystyna, właśc. Bdzigost Nowak. Wieloletni współpracownik tow. Wandy w ramach KPS i SAL. Miłośnik i znawca cygar. Świecki.

Komendant Krystyna był premierem Rządu Ludowego, powstałego po wyborach z marca 1929, kiedy sarmacka lewica zdobyła niemal 50% poparcia. Ambitny program reform podjętych przez jego rząd przerwał kryzys. 14 marca 1931 internowany w twierdzy gniewskiej przez księcia Karola I, wraz z innymi posłami PPS. Po zwolnieniu, na marginesie polityki. W czasach okupacji scholandzko-dreamlandzkiej, współorganizator grup oporu SAL. Po proklamowaniu Sarmackiej Republiki Socjalistycznej, nieformalna głowa państwa jako Tymczasowy Komisarz Nadzwyczajny, odpowiadający między innymi za przeprowadzenie pierwszych wyborów. Z czasem coraz bardziej schorowany. Na początku lat 60. zdiagnozowano u niego raka płuc. Zmarł w szpitalu, w tzw. czarny piątek, 3 maja 1963 r.

Jego dzieje legendarne, zgodnie z którymi posiadał między innymi latającą rybę imieniem Salomea, opisane zostały w Pismach Świeckich: w Ewangelii wg Asmodeusza oraz Księdze Zwierząt Wandowych. Zachował się także list, skierowany przez komendanta Krystynę do Grodziszczan. Świecki Komendant Krystyna jest też wspominany w kilku innych miejscach pism.

W latach 1963-1968 na jego cześć miejscowość Czekany nosiła miano Krystynograd.

Dziedzictwo czynu i myśli komendanta Krystyny ma wciąż ogromny, nie do przecenienia wpływ na społeczeństwo Mandragoratu Wandystanu, na kształtowanie postaw rewolucyjnych i formułowanie praktycznych celów i zadań dla postępowych członków społeczeństwa. Żywa, współczesna myśl marksistowska, czerpie z jego świeżego odczytania klasyków pełnymi garściami. Również dla Świeckiego Kościoła Wandejskiego komendant Krystyna stanowi jeden z głównych punktów odniesienia.