Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Leblandia

Wymarłe państwo wirtualne, założone 26 marca 2001 r. przez Markusa Lebencjusza, który do dziś tytułuje się jego cesarzem. Jego aktywność zamarła ok. 2005 roku, ograniczając się od tego czasu do regularnych aktualizacji swoich stron internetowych.

Powszechnie uważa się że jedyną osobą która zamieszkuje to państwo oprócz Lebencjusza jest Senator Anike, mimo propagandy jaka jest zamieszczona na stronie internetowej mikronacji, gdzie Leblandia opisana jest jako „największe polskie wirtualne państwo”.

Leblandia jest inicjatorem powstania i członkiem sojuszu wojskowego – Paktu Leblandzkiego, a także sygnatariuszem Traktatu Brunlandzkiego, Porozumienia Zarakackiego, Konwencji Valdeńskiej, konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej, konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki, ramowej konwencji ONZ w sprawie zmiany klimatu oraz kilku innych porozumień które obecnie nikogo w mikroświecie nie interesują.

Leblandia w swoich założeniach nawiązuje do mikronacji anglojęzycznych tzw. świata realnego, takich jak Talossa, Molossia czy też (tfu!) Corvinia. Przejawia się to w przywiązaniu do zasad czystości doktryny micronation, czyli oparciu się wyłącznie na statycznych stronach HTML, oraz w praktyce, braku aktywności mieszkańców.

W Leblandii rozpoczynał swoją mikroświatową działalność tow. Max Zwell.

Źródła