Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Maksym Tęczow

Maksym Tęczow Słynny pornorewolucjonista i zwolennik całkowitej penalizacji stosunków heteroseksualnych. Wynalazca szeroko używanego symbolu homorewolucji, znanego jako Flaga Tęczowa.

W swoich pismach udowadniał, że rzekoma użyteczność stosunków heteroerotycznych, jako środka prokreacji jest znikoma. Podkreślał, że w nowych warunkach zwycięstwa Idei Towarzysza Wandy prokreacja straciła swoje kluczowe dla mniej rozwiniętych społeczeństw znaczenie, zaś popęd seksualny winien być rozładowywany egalitarnie z przypadkowo poznanymi osobami tej samej płci. Zdrowa ta metoda zapewnia, wg. towarzysza Tęczowa, zacieśnienie prawdziwych więzów w szerokich kręgach socjalistycznego społeczeństwa. Z powodu swoich poglądów przez swoich przeciwników oskarżany o elitaryzm i dążenie do biologicznego wyginięcia Narodów Wandystanu. Przeciwnikom owym zwykł proponować pasywny seks oralny. Problem wymierania ludności planował rozwiązać poprzez szeroko zakrojoną akcję adopcji sarmackich sierot, masowe wizy dla baridajskich robotników i porywanie ponętnych chłopców z plaż Natanii przez dobrze wyszkolone komanda Sarmackiej Armii Ludowej.

Propozycje jego nie stały się nigdy oficjalnym stanowiskiem Mandragoratu. Nie trudno jednak zauważyć wpływu towarzysza Maksyma Tęczowa na rozwój doktryny pornosocjalizmu a także bardzo otwartą politykę imigracyjną Wandystanu.

Maksym Tęczow

Towarzysz Tęczow (w środku) podczas zacieśniania więzów homoerotycznych z postępowym klerem sarmackim, (okolice Gniewu 1944).