Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Mandragor Jutrzenki

W dawnym systemie władzy w Mandragoracie Wandystanu jeden z dwóch mandragorów, nazywanych też Strażnikami Idei, najwyższych po Prezydencie urzędników. Mandragorowie sprawowali władzę dożywotnio, samodzielnie wyznaczali swoich następców, odpowiedzialni byli jedynie przed Wandą i Historią.

Mandragor Jutrzenki z urzędu posiadał tytuł społeczny mandragora i w czasach pierwszego zjednoczenia tworzył wraz z Mandragorem Socjogramu najwyższy komitet Komunistycznej Partii Sarmacji (Wandów). Przysługiwał mu tytuł Serdecznego Przywódcy.

Kompetencje Mandragora Jutrzenki można było podzielić na własne oraz kolektywnie podejmowane z Mandragorem Socjogramu.

Do kompetencji własnych należało przede wszystkim zarządzanie systemem informatycznym i gospodarczym Wandystanu, w zakresie nie przekazanym drogą edyktu właściwemu komisarzowi ludowemu. W ramach tych kompetencji Mandragor Jutrzenki zarządzał systemem automatycznej gospodarki Cintra, Ludowym Bankiem Wandystanu oraz państwowymi stronami internetowymi. Ponadto Mandragor Jutrzenki miał prawo wyznaczyć swojego następcę.

Wraz z Mandragorem Socjogramu posiadał szereg kompetencji, takich jak nadawanie orderów i odznaczeń, tytułów społecznych, obywatelstwa, stosowanie prawa łaski, a także uprawnienia związane z nadzwyczajną sytuacją w państwie.