Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Mandragor Socjogramu

W dawnym systemie władzy w Mandragoracie Wandystanu jeden z dwóch mandragorów, nazywanych też Strażnikami Idei, najwyższych po Prezydencie urzędników. Mandragorowie sprawowali władzę dożywotnio, samodzielnie wyznaczali swoich następców, odpowiedzialni byli jedynie przed Wandą i Historią.

Mandragor Socjogramu z urzędu posiadał tytuł społeczny mandragora i w czasach pierwszego zjednoczenia tworzył wraz z Mandragorem Jutrzenki najwyższy komitet Komunistycznej Partii Sarmacji (Wandów). Przysługiwał mu tytuł Ukochanego Przywódcy.

Mandragor Socjogramu był Wodzem Naczelnym Sarmackiej Armii Ludowej.

Wraz z Mandragorem Jutrzenki posiadał szereg kompetencji, takich jak nadawanie orderów i odznaczeń, tytułów społecznych, obywatelstwa, stosowanie prawa łaski, a także uprawnienia związane z nadzwyczajną sytuacją w państwie.