Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Marceli Baldachim Khand

Khand sprawował funkcję Mandragora Jutrzenki od dnia 6 grudnia 2004 r. do przekazania władzy mandragorowi Sobczakowi.

W Wandystanie od 4 listopada 2004 r. Jeden z dwóch, obok Michasia Winnickiego, ojców założycieli Państwa Ludowego. Twórca systemu automatycznej gospodarski C-1. Autor licznych aktów prawnych w tym pierwszej konstytucji z dnia 6 grudnia 2004 r. oraz konstytucji z dnia 9 czerwca 2007 r. W latach 2005-2006 ambasador Mandragoratu Wandystanu w Królestwie Scholandii. Major Sarmackiej Armii Ludowej.

W świecie wirtualnym od 13 kwietnia 2004 r. roku. Obywatel Księstwa Sarmacji od 13 kwietnia do 5 listopada 2004 r.; ponownie od 25 maja 2006 r. Od czerwca do sierpnia 2004 r. sędzia a następnie prezes Sadu Najwyższego Księstwa Sarmacji. Jego prezesura zapoczątkowała reformę sarmackiego sadownictwa zakończona sukcesem przez późniejszego prezesa Sądu Najwyższego dekamerona Michała Sobczaka.

W sierpniu 2004 r. stworzył wraz z megaprinsem Tomaszem Urbanem ultralibertariańska partię Ruch Wolnej Sarmacji. Od sierpnia do 5 listopada 2004 r. kanclerz Księstwa Sarmacji z ramienia wszechsarmackiej, patriotycznej koalicji Ruchu Wolnej Sarmacji i Komunistycznej Partii Sarmacji. Poseł na Sejm Księstwa Sarmacji. Od grudnia 2006 r. do czerwca 2007 r. ponownie prezes Sądu Najwyższego Księstwa Sarmacji.

Autor obowiązującego w Sarmacji kodeksu cywilnego (2004), kodeksu karnego (2007) oraz kodeksu wykroczeń (2007).

Wielokrotnie odznaczany. Od 25 maja 2004 r. baronet, od 25 września 2004 r. wicehrabia, od 25 maja 2006 r. diuk.

Aktywny twórca inicjatyw wirtualnych. Wraz z megaprinsem Tomaszem Urbanem w ramach Korporacji Innuendo (m.in. Encyklopedii Sarmackiej; Ksiażęcy Znak Jakości od 2004 r.) następnie samodzielnie (C-1, Wandea Ludu, Super Kukuł Fajter).

Uczestnik Zjazdów Mikronacji: drugi Zjazd Sarmatów (Toruń, wrzesień 2004 r.), trzeci Zjazd Sarmatów - pierwszy Zjazd Mikronacji (Toruń, wrzesień 2005 r.), czwarty Zjazd Sarmatów - drugi Zjazd Mikronacji (Toruń, wrzesień 2006 r.) Uczesnik wielu realnych spotkań dyplomatycznych (m.in. Toruń: sierpień 2004, wrzesień 2004 r., grudzień 2004 r., lipiec 2005 r., wrzesień 2005 r., Łódz: wrzesień 2004 r., sierpień 2005 r., luty 2006 r.; lipiec 2006 r., sierpień 2006 r.).

Niekwestionowany autorytet moralny.

Kumoszki na rynku w Precelkhandzie powiadają że robił, wzorem mandragora Wandera, karierę gdzieś na dalekiej północy, ale to niepotwierdzone informacje.

Mandragorzy Wandystanu


SocjogramuMichaś WinnickiMichał CzarneckiArkadij MagovAlojzy Pupka
JutrzenkiMarceli B. KhandMichał SobczakArkadij MagovAlojzy Pupka

Książęta Sarmacji


Piotr Mikołaj Tyran · Daniel Łukasz Przepadły · Michał Feliks Gnuśny · Piotr II Grzegorz Okrutny · Mikołaj II Jan Krótki · Tomasz Ivo Hugo Wyschły