Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Michał Michaelus

Michał Michaelus na banknocie dziesięcioengelsowym

Agregat Mandragoratu Wandystanu. Redaktor naczelny Bramy Sarmackiej. Prezydent Mandragoratu Wandystanu od 12 marca 2006 r. do 11 maja 2006 r.

W świecie wirtualnym zamieszkał 11 marca 2004 w Księstwie Sarmacji. Przedsiębiorca (Zagłębskie Kopalnie). W okresie maj - czerwiec 2004 redaktor naczelny gazety Nowy Tydzień. Od października 2004 do stycznia 2005 był redaktorem Bramy Sarmackiej. W tym czasie zapisał się jednak negatywnie na kartach historii, uparcie posługując się sformułowaniem Pan Wanda, co ostatecznie doprowadziło do rozstrzelania go przez trybunał rewolucyjny. Od lutego do czerwca 2005 był dyrektorem Innuendo WPP. W tym czasie się powiększenia nadwyżki w budżecie Wandystanu. Trzykrotnie kandydował do Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji - trzykrotnie bez powodzenia.

Od marca 2005 mieszkaniec Wandystanu. Kandydat na prezydenta Wandystanu w wyborach w października 2005. Redaktor Bramy Wandystanu. Przewodniczący zarządu i członek założyciel Partii Racjonalnych Liberałów oraz prezes firmy Sokół SA.

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu


Tymczasowy PrezydentMichaś Winnicki (5 XII 2004 - 22 XII 2004)
Pierwsza niepodległośćMichał Sobczak (22 XII 2004-21 IV 2005) · Michał Sobczak (21 IV 2005 - 13 VI 2005)
Aleksander Keller (28 VI 2005 - 11 XI 2005) · Aleksander Keller (11 XI 2005-12 III 2006)
Michał Sosnowiecki (12 III 2006 - 11 V 2006)
Pierwsze ZjednoczenieAleksander Keller (28 V 2006 - 5 X 2006) · Takaris Altharin (5 X 2006 - 27 XII 2006)
Jan Zaorski (16 I 2007 - 25 IV 2007) · Bruthus Perun (25 IV 2007 - )
Druga NiepodległośćBruthus Perun (25 IV 2007 - 1 X 2007) · Arkadij Magov (24 X 2007-1 III 2008)
Arkadij Magov (1 III 2008 - 17 III 2008) · p.o. prezydenta mandragor Czarnecki (17 III 2008-30 IV 2008)
Bruthus Perun (1 V 2008 - 30 VI 2008) · Iwan Maria de Folvil (1 VII 2008 - 16 IX 2008)
Arkadij Magov (25 IX 2008 - 12 III 2009) · p.o. prezydenta mandragor Khand (12 III 2009 - 26 VII 2009) · Alojzy Pupka (27 VII 2009-17 XI 2009)

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Palpatyn Zgonarcha Lepki (9 XII 2009-6 XI 2010) · Grigorij (17 XI 2010 - 15 IV 2011)
Prezerwatyw Tradycja Radziecki (15 IV 2011 - 3 VI 2011) · p.o. prezydenta mandragor Pupka (3 VI 2011 - 25 V 2012)
Drugie ZjednoczeniePaweł Ciupak (16 XI 2012 - 3 II 2013) · p.o. prezydenta Prezerwatyw Tradycja Radziecki (3 II 2013 - 13 III 2013) · Katiuszyn Rewoluty Lepki (13 III 2013 - 11 VII 2013) · Prezerwatyw Tradycja Radziecki (19 VII 2013 - 31 XII 2013) · Prezerwatyw Tradycja Radziecki (31 XII 2013 - 3 V 2014)
Trzecia NiepodległośćPrezerwatyw Tradycja Radziecki (3 V 2014 - 22 IX 2014) · Paulina Natalia Wileńska (22 IX 2014 - 18 V 2015) · Helmut Walterycz (5 V 2015 - 2 XI 2015) ·
Paulina Natalia Wileńska (2 XI 2015 - ...)