Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Michał Sobczak

Michał Sobczak na banknocie dwuengelsowym

W Wandystanie od 3 grudnia 2004 r. Dnia 22 grudnia 2004 roku w pierwszych demokratycznych wyborach wybrany Prezydentem Mandragoratu Wandystanu. Urząd Prezydenta pełnił przez dwie, niepełne kadencje, do dnia 13 czerwca 2005 r., kiedy to wobec Narodu złożył dymisję ze sprawowanej funkcji. Do dnia 28 czerwca 2005 r., pełniący obowiązki Prezydenta do czasu wyboru następcy.

Dnia 26 lutego 2005 r., powołany przez Mandragorów na stanowisko Generalnego Inspektora Skarbu. W dniu 9 kwietnia 2005 r., wybrany do Churału Ludowego II Kadencji. Od maja do sierpnia 2005 r., w zastępstwie Ambasadora pełnił funkcję chargé d'affaires ad interim Mandragoratu Wandystanu w Królestwie Scholandii. Pełnił obowiązki Mandragora Socjogramu oraz Mandragora Jutrzenki.

Dnia 26 sierpnia 2005 r., powołany na stanowisko Sędziego Trybunału Ludowego. Urząd pełnił do dnia 15 września 2005 r., kiedy to wskutek zmian organizacyjnych Trybunał Ludowy został zniesiony, a w jego miejsce powołany Sąd Najwyższy. Od dnia 11 października 2005 r., Sędzia Sądu Najwyższego, od 15 października, jego Pierwszy Prezes.

W dniu 13 czerwca 2005 r., odznaczony przez Jego Książęcą Mość Piotra Mikołaja − Księcia Sarmacji, Orderem Przyjaźni i Współpracy Księstwa Sarmacji, nadanym za wkład w proces rozwoju dobrosąsiedzkich relacji między Mandragoratem Wandystanu, a Księstwem Sarmacji.

Autor wielu aktów prawnych. Jeden z twórców miasta i gminy Winnica. Współtwórca i współwłaściciel spółki akcyjnej Mostostal Winnica.

W przeszłości Prezes i Sędzia Sądu Najwyższego Księstwa Sarmacji, Prezes i Sędzia Sądu Krajowego w Księstwie Sarmacji.

Tytuł oksymorona otrzymał w dniu 11 grudnia 2004 r. Dnia 25 marca 2005 r., w miejsce Tomasza Urbana, mianowany Dekameronem Wszechjutrzni. Od tego czasu używał tytułu społecznego dekamerona.

Od dnia 7 stycznia 2006 r. doktor nauk prawnych Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego, od 21 stycznia 2006 r. major Sarmackiej Armii Ludowej.

W roku 2007 wybrany przez Mandragora Khanda na następcę.

Mandragorzy Wandystanu


SocjogramuMichaś WinnickiMichał CzarneckiArkadij MagovAlojzy Pupka
JutrzenkiMarceli B. KhandMichał SobczakArkadij MagovAlojzy Pupka