Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Mikołaj Torped

Dawniej znany jako Majkel Bumbum i Mikołaj Arped-Muzyk. Odznaczony Orderem Przemysłu Włókienniczego we wrześniu 2005 r. podczas III Zjazdu Mikronacji, jako Prezydent Republiki Baridas.

Gubernator Baridasu od 13 listopada 2006 r. do 6 stycznia 2007 roku, ponownie od 21 kwietnia 2007 r. do 9 maja 2007 r.

W Baridasie od grudnia 2004 roku. Podczas Unii z Dreamlandem pełnił funkcje Ministra Spraw Wewnętrznych i p.o. Lorda Gubernatora. Po odłączeniu się Baridasu, od sierpnia 2005 r. Prezydent Republiki, otrzymał tytuł trybuna, a później szafarza.

W czerwcu 2006 roku ogłosił się królem Królestwa Baridas pod imieniem Mikołaja Aleksandra Piotra, przejmując w Baridasie władzę absolutną. Kontrowersyjnie, ceremonia koronacji została przeprowadzona dnia 12 lipca 2006 r przez ówczesnego archiksięcia Świeckiego Kościoła Wandejskiego, Defloriusza Dymana Wandera.

W listopadzie 2006 r. sprzedał koronę królewską ówczesnemu księciowi Sarmacji, Piotrowi Mikołajowi w zamian za sarmacki tytuł diuka dla samego siebie, przyłączając jednocześnie Baridas do Sarmacji jako kraj korony.

W Księstwie Sarmacji pełnił urząd Marszałka Izby Senatorskiej, Ministera Kanclerza, członek NZM. Monarchofaszyta. Umiarkowany, jak twierdzi. Według hipotezy prof. Modrzewia, chwilowo omotany przez Tyranię Złych Ludzi. Nieuniknionym jest jego przejście na stronę Dobra.

Prywatnie były mąż Michasia Winnickiego, a następnie członek legalnego trójkąta małżeńskiego z Alojzym Pupką-Bumbumem oraz Solidariuszem Kandelabrem Sodomowem-Gomorowem, który jednak również zakończył się rozwodem.