Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Monarchofaszyzm

Monarchofaszyzm to, najszerzej rzecz ujmując, niepodążanie za naukami politycznymi towarzysza Wandy.

Przejawia się najczęściej w popieraniu zbrodniczego ustroju monarchistycznego (w wersji absolutystycznej), tendencjach centralistycznych i autorytarnych oraz heteryźmie i słuchaniu elitarystycznej muzyki. Monarchofaszyzm represjonuje wszelkie próby subwersywnej ekspresji językowej, nazywając ją tzw. „wulgaryzmami”.

Ośrodkiem, w którym nawraca się mikronautów z monarchofaszyzmu na właściwą ścieżkę wandności jest obóz reedukacji Engels III w wandejskiej Perunarze.