Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Takaris Altharin

Takaris Altharin na banknocie dwudziestoengelsowym

Prezydent Mandragoratu Wandystanu od 5 października 2006 do 27 grudnia 2006. Kwiaton Churału Ludowego IV kadencji. Wielokrotny komisarz ludowy. Znany propagandysta. Aktywista Sarmackiej Armii Ludowej. Patriota. Oksymoron.

Jeden z najwybitniejszych Wandejczyków. Od wiosny roku 2005 mieszkaniec Księstwa Sarmacji. Wygnany z Sarmacji za wyłudzanie zapomóg i klonowanie.

Następnie mieszkaniec Wandystanu. Szybko zostaje obywatelem, wicebuduarem Frodowic i praktykantem w Bramie Wandystanu. Zdobywa powszechne uznanie Wandów jako dziennikarz, patriota i wierny wyznawca wandyzmu, otrzymuje tytuł społeczny sekretara.

W czasie stanu wojennego w 2005 roku Asmodeusz zostaje powołany przez kolektyw mandragorski na stanowisko rzecznika Wojskowej Rady Ocalenia Narodu. Na stanowisku spisuje się znakomicie, szerząc wzorową propagandę wśród ludu pracującego miast i wsi. W konsekwencji otrzymuje wkrótce nominację na stanowisko redaktora naczelnego Bramy Wandystanu, zaczyna również prowadzić gazetę propagandową Sierp i Młot (później przemianowaną na Kurier Rewolucyjny).

Jesienią 2005 roku Asmodeusz wstępuje do Ligi Obrony Komunizmu i z jej ramienia zostaje kwiatonem i przewodniczącym Churału Ludowego. Prezydent Aleksander Keller powołuje go na stanowisko wiceprezydenta i komisarza ludowego do spraw wewnętrznych i administracji. Autor ustawy o Sarmackiej Armii Ludowej.

Następnie wycofuje się z życia politycznego i przeprowadza się do Winnicy i opuszcza szeregi LOK-u.

Na początku 2006 roku Asmodeusz otrzymuje tytuł społeczny oksymorona. Zostaje również ułaskawiony przez księcia Sarmacji Piotra Mikołaja. Wstępuje do Sarmackiej Armii Ludowej, gdzie szybko dostaje awans na porucznika i dowódcę Kompanii Reprezentacyjnej SAL.

Obecnie Asmodeusza można spotkać w barach i karczmach Winnicy, czasami także w Grodzisku.

Prezydenci Mandragoratu Wandystanu


Tymczasowy PrezydentMichaś Winnicki (5 XII 2004 - 22 XII 2004)
Pierwsza niepodległośćMichał Sobczak (22 XII 2004-21 IV 2005) · Michał Sobczak (21 IV 2005 - 13 VI 2005)
Aleksander Keller (28 VI 2005 - 11 XI 2005) · Aleksander Keller (11 XI 2005-12 III 2006)
Michał Sosnowiecki (12 III 2006 - 11 V 2006)
Pierwsze ZjednoczenieAleksander Keller (28 V 2006 - 5 X 2006) · Takaris Altharin (5 X 2006 - 27 XII 2006)
Jan Zaorski (16 I 2007 - 25 IV 2007) · Bruthus Perun (25 IV 2007 - )
Druga NiepodległośćBruthus Perun (25 IV 2007 - 1 X 2007) · Arkadij Magov (24 X 2007-1 III 2008)
Arkadij Magov (1 III 2008 - 17 III 2008) · p.o. prezydenta mandragor Czarnecki (17 III 2008-30 IV 2008)
Bruthus Perun (1 V 2008 - 30 VI 2008) · Iwan Maria de Folvil (1 VII 2008 - 16 IX 2008)
Arkadij Magov (25 IX 2008 - 12 III 2009) · p.o. prezydenta mandragor Khand (12 III 2009 - 26 VII 2009) · Alojzy Pupka (27 VII 2009-17 XI 2009)

wprowadzenie Stanu Klęski Aktywnościowej, kolejni prezydenci mianowani przez Mandragorów

Palpatyn Zgonarcha Lepki (9 XII 2009-6 XI 2010) · Grigorij (17 XI 2010 - 15 IV 2011)
Prezerwatyw Tradycja Radziecki (15 IV 2011 - 3 VI 2011) · p.o. prezydenta mandragor Pupka (3 VI 2011 - 25 V 2012)
Drugie ZjednoczeniePaweł Ciupak (16 XI 2012 - 3 II 2013) · p.o. prezydenta Prezerwatyw Tradycja Radziecki (3 II 2013 - 13 III 2013) · Katiuszyn Rewoluty Lepki (13 III 2013 - 11 VII 2013) · Prezerwatyw Tradycja Radziecki (19 VII 2013 - 31 XII 2013) · Prezerwatyw Tradycja Radziecki (31 XII 2013 - 3 V 2014)
Trzecia NiepodległośćPrezerwatyw Tradycja Radziecki (3 V 2014 - 22 IX 2014) · Paulina Natalia Wileńska (22 IX 2014 - 18 V 2015) · Helmut Walterycz (5 V 2015 - 2 XI 2015) ·
Paulina Natalia Wileńska (2 XI 2015 - ...)