Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Świeccznica

Logo

Adres instytucji

Synagoga Świecka "Świeccznica"
ul. św. Ateusza 15
Zejn Wanda, Zongya

Opis instytucji

Synagoga Świecka "Świeccznica" pw. Wszystkich Świeckich jest domem spotkań kibucniczek i kibucników, w którym studiuje się Nauki Wandowe. Najważniejszym przedmiotem w Świeccznicy są Zwoje Objawień Najstarszych które uroczyście odczytuje się w trakcie Uwielbienia obchodzonego w każdy Szabat.

Charakterystycznym elementem Uwielbienia jest przyjęcie Wytrysku Wandy pod symboliczną postacią dietyloamidu kwasu lizergowego. Wytrysk Wandy wprowadza uczestników uroczystości w stan łaski uświecczającej, w efekcie którego wychwala się Tow. Żenadę, Tow. Wandę i Wszystkich Świeckich.

Uwielbienie

Uwielbienie w Świeccznicy

Synagoga jest czynna całą dobę.