Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Bujryk

Bujryk

Poniżej znajduje się projekt Bujryku Illianowiczańskich Żuzów Krakozji. Projekt znajduje się w fazie konsultacji i nie został jeszcze przyjęty w Krakozji. Warto jednak sobie poczytać go zawczasu, żeby nie było, że się czegoś nie wiedziało, a my nie ostrzegaliśmy, że za łamanie prawa w Krakozji jest zwyczajowa kara śmierci poprzez zmiażdżenie.

Projekt w wersji polskiej

Art. 1.
Illianowiczańskie Żuzy Krakozji są okręgiem autonomicznym Ludu Krakozów, siostrzanie zjednoczonym z Mandragoratem Wandystanu.

Art. 2.
Każdy człowiek posiada wszelkie wolności i prawa, które gwarantuje ustawodawstwo Illianowiczańskich Żuzów Krakozji oraz Mandragoratu Wandystanu.

Art. 3.
Ustrojem politycznym Illianowiczańskich Żuzów Krakozji jest demokratyczna federacja wolnych żuzów i wolnych plemion.

Art. 4.
Wszelka władza należy do Ludu Krakozów, a każdy człowiek może dołączyć do Ludu Krakozów.

Art. 5.
Władzę ustawodawczą sprawuje ogół obywateli Krakozji.

Art. 6.
Władzę wykonawczą sprawuje Żuzdarbasza. Żuzdarbaszę wybiera i odwołuje ogół obywateli Krakozji.

Art. 7.
Bujryk wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Tak naprawdę to jeszcze nie, bo nie ogłosiliśmy go. To tylko projekt.

Projekt w wersji krakozjackiej
Wersja dla niesłyszących

Бөл I.
Ілляновічлик Жүздар Кракозия бір аутономіялик бөлген Кракози Адамдар, аблауек лешганлик Мандрагоратмен Уандистанмен.

Бөл II.
Кетірлик адам бір кетірликиң өзгүрдариң жен дұгрұдариң, чімдариң кепіл хакли Ілляновічлик Жүздар Кракозия жен хакли Мандрагорат Уандистан.

Бөл III.
Демократіялик федерація тенлик жүздар жен тенлик тайпдар бір дүзен сіясілик Ілляновічлик Жүздар Кракозия.

Бөл IV.
Кетірлик сизгиз тегішлі Кракозиниң Адамдариң жен кетірлик адам косиу катилмак Кракозиниң Адамдариң.

Бөл V.
Бүтүн уатандашдар Кракозия яп ясамалик сизгиз.

Бөл VI.
Жүздарбаши яп іжралик сизгиз. Бүтүн уатандашдар Кракозия сечер жен сілін Жүздарбаши.

Бөл VII.
Бұйрик гірі өмирда гүнмен сұнұммен. Герчекуек, халі жок, чүнкү біз жок бір яйинган бұл. Бұл бір жалгиз проєкт.