Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Strona główna

Czym jest Nowa Bilbioteka Narodowa?

Nowa Biblioteka Narodowa, przy ulicy Dario Fo w Genosse-Wanda-Stadt, jest miejscem, gdzie zbieramy kwiat dorobku kultury sarmacko-wandejskiej.

Nowa, bo istnieje i stara, założona w 2007 r. NBN w większości przejęła jej zbiory, tylko część starych zasobów pozostała w Precelkhandzie.

Dlaczemu NBN?

Bo stara Biblioteka obsysała po całości, moim zdaniem skromnym. Schemat kolorystyczny bolał, sporo martwych linków, kompletny brak źródeł, nikt nie uzupełniał, multilinkowanie, brak nowszych prac, dyskusyjny podział katalogowy.

Co do NBN?

Zadaniem Biblioteki Narodowej jest zgromadzenie jak największej liczby ważnych dział z sarmackiego kręgu kulturowego, jak również z dzieł z zagranicy.

Chcemy zebrać wszystkie prace naukowe, wszystkie periodyki PDF, wszystkie kompleksy zbiorcze takie jak Pisma Świeckie, ~wszystkie mapy oraz wybitne dzieła liryki, epiki, dziennikarstwa i sztuk oralno-wizualnych. Dokumenty źródłowe również mile widziane. Ale podkreślam - wybitne, rzeczy pośledniej wartości bym nie umieszczał. Ale decyzja należy do grona edytorów - przy umieszczaniu proszę kierować się własnym instynktem bibliotekarskim - sprawy sporne uprasza się wywlekać na forum.

Jak oznaczać?

Tworzenie katalogu będzie kolejnym jest aktualnym etapem tworzenia NBN. Na razie utworzono kilka podstawowych kategorii (Periodiken, Kartałken, Naukenpracen und - referaten, Poesyen und Lyrike, Powyeschcze, Wizzualen, Doku, Komplexen zbiorstschen) i jest to obecnie zbiór zamknięty.

Po rozpoczęciu etapu katalogowania zkolapsujemy menu zbiorcze i pomyślimy nad organizacją katalogu podstawowego jak i dodatkowych.

Jesteśmy już w trakcie katalogowania , ma on już całkiem znośną formę i się kolapsuje.

Komitet Wsparcia Renowacji BN im. Kanału Morwan-Acjo opracowała uproszczony system referencyjny dla Naukenpracen und - referaten pod postacią:

Numer najwyższej kategorii Dewey'a - trzyliterowa sygnatura autora - numer pracy.

Wszystkie artykuły powinny być opatrzone metadanymi:

> **metadane**  
> autor: (kto)  
> opublikowano: (gdzie, kiedy)  
> link: <http://link.do/strony>

No i przypominam o dbałości o formatowanie. Strony niesformatowane/niezmetadanione oznaczamy symbolem Ȣ.

Jak wprowadzać?

Zasady systemu markdown "SSW": Pomoc

TO JEST PROSTE

Etapy tworzenia NBN

  1. Utworzenie zrębów - WYKONANO
  2. Wprowadzanie treści - w progresie
  3. Stylistyka przestrzeni stron - wykonano
  4. Kontrola formatowania, uzupełnianie źródeł i dat - w progresie
  5. Katalogowanie - jeszcze nie zaczynać w progresie
  6. Naprawa Radia Janusz - jeszcze nie zaczynać

Reformę BN wspiera Rada Komisarzy Ludowych, praca jest w postępie, a komisarze ludowi o pomoc proszą nieustannie.