Wolny Klub RP
Strona główna
Zapisy
Wprowadzenie
Członkowie
Prawo i wyroki
Władze
Wybory
Ambasady
Instytucje
Organizacje
Prasa

----------

Ambasady Wolnego Klubu RP
Ambasada Cesarstwa LeblandiiAmbasada Królestwa ChanlandiiAmbasada Almazonii

----------

POLITYKA ZAGRANICZNA WOLNEGO KLUBU RP

PAŃSTWA NIE-POLSKOJĘZYCZNE - nawiązane kontakty i wzajemne uznanie
Imperium Aerikańskie - 17 stycznia 2002 r.
Almazonia - 7 maja 2002 r. (traktat)
Serdeczne Królestwo Kelterspruf - 13 lutego 2002 r. (traktat)
Demokratische Union Ratelon - 18 stycznia 2002 r.
Święte Cesarstwo Reunion - 8 stycznia 2002 r.
Tir Na Nógu - 20 stycznia 2002 r.

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE WIRTUALNYCH PAŃSTW
Katalog oraz forum dyskusyjne wirtualnych państw - www.micro-nations.org
Commonwealth of Micronations - forum współpracy wirtualnych państw (członek od dnia 24 marca 2002 r.) - groups.yahoo.com/group/microcommonwealth
SPUM - międzynarodowa organizacja obronna, forum współpracy wirtualnych państw (obserwator od dnia 2 stycznia 2002 r., od dnia 18 stycznia 2002 r. pełnoprawny członek) - spum.topcities.com

ORGANIZACJA POLSKICH PAŃSTW WIRTUALNYCH (WWW.OPPW.PRV.PL)
W dniu 24 grudnia 2001 r. Królestwo Dreamlandu utworzyło z Wolnym Klubem RP (z inicjatywy MSZ WKRP, Piotra Kozaneckiego) Organizację Polskich Państw Wirtualnych. Pierwsze podpisy pod traktatem złożyli w dniu 21 grudnia Premier Rządu Federacji Dreamlandu i Minister Spraw Zagranicznych Wolnego Klubu RP, w dniu 22 grudnia Prezes Rady Regencyjnej i Minister Spraw Zagraniczncych Federacji Dreamlandu, zaś w dniu 24 grudnia Prezydent Wolnego Klubu RP. Na pierwszym posiedzeniu Rady Organizacji w dniu 29 grudnia Premiera Dreamlandu, Marcina Kamolę, wybrano Przewodniczącym Rady, a MSZ WKRP, Piotra Kozaneckiego Sekretarzem Rady, odpowiedzialnym za prowadzenie stron internetowych OPPW i organizowanie posiedzeń Rady.

Traktat o OPPW

KRÓLESTWO AKLANDII (WWW.STRONY.WP.PL/WP/AKLANDIA)
Dnia 22 lipca 2002 r. Król Aklandii, Artos I, wystosował do władz Wolnego Klubu Rzeczypospolitej Polskiej prośbę o nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Królestwem a Wolnym Klubem RP. Następnego dnia Minister Spraw Zagranicznych Wolnego Klubu RP, Piotr Kozanecki, odpowiedział pozytywnie na prośbę Królestwa, jednocześnie uznając je jako podmiot polityki zagranicznej polskich państw wirtualnych. Po wymianie listów, dnia 25 lipca 2002 r. Wolny Klub RP zaproponował treść Traktatu o stosunkach dyplomatycznych między Królestwem Aklandii a Wolnym Klubem Rzeczypospolitej Polskiej.

Traktat między Królestwem Aklandii a WKRP

SUŁTANAT AL-FARUN (WWW.PORTALXP.HG.PL/SULTANAT)
W dniu 21 października 2001 r. Minister Spraw Zagranicznych Wolnego Klubu RP, Piotr Kozanecki, złożył na ręce Naczelnika Sułtanatu Al-Farun projekt Traktatu o stosunkach dyplomatycznych między Wolnym Klubem Rzeczypospolitej Polskiej a Sułtanatem Al-Farun. W dniu 27 października 2001 r. Naczelnik Sułtanatu poinformował o akceptacji traktatu przez Sułtanat oraz mającej nastąpić ratyfikacji. Sułtanat ratyfikował traktat w dniu 4 listopada 2001 r., zaś w dniu 5 listopada 2001 r. traktat podpisał Prezydent Wolnego Klubu RP.

Traktat między Sułtanatem Al-Farun a WKRP

CESARSTWO AZTEC (WWW.AZTEC.CA.PRV.PL)
W dniu 1 listopada 2001 r. rozpoczęły się negocjacje między Cesarstwem Aztec, reprezentowanym przez Ministra Spraw Zagranicznych, Mexola, a Wolnym Klubem RP, reprezentowanym przez Ministra Spraw Zagranicznych, Piotra Kozaneckiego, mające na celu ustalenie treści traktatu, który mają zawrzeć między sobą oba państwa. W dniu 1 stycznia 2002 r. Traktat o stosunkach dyplomatycznych między Cesarstwem Aztec a Wolnym Klubem Rzeczypospolitej Polskiej został zaakceptowany przez Cesarza Aztec. W dniu 5 stycznia 2002 r. traktat został podpisany przez Prezydenta Wolnego Klubu RP.

Traktat między Cesarstwem Aztec a WKRP

KRÓLESTWO CHANLANDII (WWW.CHANLANDIA.PRV.PL)
Dnia 4 kwietnia 2002 r. Król Chanlandii, Lau Chan zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych Wolnego Klubu RP, Piotra Kozaneckiego, z propozycją nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych. Tego samego dnia Wolny Klub RP przedstawił projekt Traktatu o stosunkach dyplomatycznych między Królestwem Chanlandii a Wolnym Klubem Rzeczypospolitej Polskiej, który został niezwłocznie ratyfikowany przez Króla Lau Chana oraz Prezydenta Wolnego Klubu RP, Tomasza Stalę. Po ratyfikacji traktatu Minister Spraw Zagranicznych Wolnego Klubu RP zaproponował swoją kandydaturę jako Ambasadora Wolnego Klubu RP w Królestwie, która została zaakceptowana.

Traktat między Królestwem Chanlandii a WKRP

KRÓLESTWO HASSELANDU, KONFEDERACJA CYBERII (WWW.GRA.W.PL)
W połowie września 2001 r. Prezydent Wolnego Klubu RP, Tomasz Stala, zwrócił się do Premiera Królestwa Hasselandu, barona Piotra Kościńskiego z propozycją nawiązania kontaktów dyplomatycznych. W dniu 18 września 2001 r. Premier Królestwa mianował na ambasadora Królestwa Hasselandu i Demokratycznej Republiki Wariatkowa w Wolnym Klubie RP Szymona Niemca, jednak z powodów niezależnych od strony Wolnego Klubu RP, traktat nie został wynegocjowany. W dniu 18 października 2001 r. Minister Spraw Zagranicznych Wolnego Klubu RP, Piotr Kozanecki, przekazał bezpośrednio na ręce Premiera Królestwa projekt traktatu o stosunkach dyplomatycznych, który oczekuje aktualnie na poprawki ze strony Królestwa Hasselandu. Ostatnie wydarzenia w Wolnym Klubie RP, będące m.in. wynikiem działalności oficjalnie mianowanego przedstawiciela Królestwa w WKRP, p. Magdy Hasse, zaowocowały pocztą dyplomatyczną. W dniu 19 października 2001 r. MSZiP Królestwa skierowało do MSZ Wolnego Klubu RP notę dyplomatyczną, na którą tego samego dnia odpowiedziało MSZ Wolnego Klubu RP. W dniu 22 października 2001 r. Królestwo przedstawiło swój projekt traktatu, zaś po nadesłaniu poprawek przez MSZ Wolnego Klubu RP, w dniu 26 października 2001 r. przedstawiony został ostateczny projekt traktatu, którego ratyfikacja miała nastąpić w najbliższym czasie. Z uwagi na sytuację, jaka zaszła między obydwoma państwami (por. oświadczenie MSZiP Królestwa i odpowiedź MSZ Wolnego Klubu RP), nastąpiło znaczne ochłodzenie stosunków, zaś rozmowy ws. traktatu zostały bezterminowo zawieszone. W dniu 17 grudnia 2001 r. MSZ Wolnego Klubu RP mianował Superchunka Wiceministrem SZ ds. Kontaktów z Konfederacją Cyberii (związek Królestwa Cymerii, Królestwa Hasselandu i Demokratycznej Republiki Wariatkowa), którego zadaniem jest wznowienie rozmów ws. traktatu między państwami. Po ciężkich negocjacjach ostatecznie udało się ratyfikować traktat między Konfederacją Cyberii a Wolnym Klubem RP - w dniu 15 stycznia 2002 r. ratyfikowała go Rada Konfederacji, zaś w dniu 21 stycznia 2002 r. podpisał go Prezydent Wolnego Klubu RP, Tomasz Stala.

Projekty traktatu: 1 2 3 Traktat między Cyberią a WKRP

CYBERYJSKA LIBERTARIA (WWW.GRA.W.PL)
W dniu 13 marca 2002 r. Minister Spraw Zagranicznych Wolnego Klubu RP, Piotr Kozanecki, złożył na ręce Prezydenta Cyberyjskiej Libertarii projekt Traktatu o przyjaźni między Cyberyjską Libertarią a Wolnym Klubem Rzeczypospolitej Polskiej. Po wspólnych pracach nad projektem traktatu w dniu 16 marca 2002 r. Prezydent Cyberyskiej Libertarii, Dagobert Hill, oraz działający z upoważnienia Prezydenta Wolnego Klubu RP Minister Spraw Zagranicznych, Piotr Kozanecki, podpisali Traktat o stosunkach dyplomatycznych między Cyberyjską Libertarią a Wolnym Klubem Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 9 kwietnia 2002 r. obie strony uzgodniły sprawę usunięcia z niego zapisu o immunitecie ambasadora WKRP w Cyberyjskiej Libertarii. Tego samego dnia Minister Spraw Zagranicznych WKRP zwrócił się z wnioskiem o zaakceptowanie Damiana Koniecznego jako ambasadora WKRP w Cyberyjskiej Libertarii, który został zatwierdzony.

Traktat między Cyberyjską Libertarią a WKRP

FEDERACYJNE KRÓLESTWO DREAMLANDU (WWW.DREAMLAND.NET.PL)
W dniu 5 października 2001 r. dyplomata Królestwa Dreamlandu, Paweł Dumin, znany w Dreamlandzie jako Geralt, przedstawił Ministrowi Spraw Zagraniczncyh Wolnego Klubu RP, Piotrowi Kozaneckiemu, propozycję nawiązania oficjalnych stusunków dyplomatycznych między Królestwem a Wolnym Klubem RP. W dniu 6 października, po wstępnej akceptacji założeń umowy między państwami, Wolny Klub RP przedstawił projekt Traktatu o stosunkach dyplomatycznych między Wolnym Klubem Rzeczypospolitej Polskiej a Królestwem Dreamlandu. Traktat uzyskał oficjalne zatwierdzenie władz Królestwa w dniu 15 października 2001 r., w imieniu nieobecnego króla, JKM TomBonda I, ratyfikował go Minister Spraw Zagranicznych Królestwa, jednocześnie Prezes Rady Regencyjnej, hr. Edward Rey, zaś w dniu 18 października 2001 r. ratyfikował go Prezydent Wolnego Klubu RP, Tomasz Stala. Wolny Klub RP na swojego ambasadora zaproponował Ministra Spraw Zagranicznych, P. Kozaneckiego, który uzyskał wstępną akredytacją MSZ Królestwa, hr. Edwarda Reya.

Traktat między Dreamlandem a WKRP

CESARSTWO LEBLANDII (LEBLANDIA.REPUBLIKA.PL)
W dniu 14 lipca 2001 r. Cesarz Leblandii Marcus Lebenciusz przedstawił ówczesnemu Wiceministrowi Informacji i Spraw Zagranicznych Wolnego Klubu RP, Piotrowi Kozaneckiemu, propozycję nawiązania bliższych stosunków dyplomatycznych między Leblandią a Wolnym Klubem RP. Po przedstawieniu propozycji Prezydentowi Wolnego Klubu RP, Tomaszowi Stali, który zaakceptował propozycję Cesarza Leblandii, Cesarstwo przedstawiło w dniu 17 lipca 2001 r. wstępny projekt Traktatu o Współpracy między Cesarstwem Leblandii a Wolnym Klubem Rzeczypospolitej Polskiej. Poprawki MSZ Wolnego Klubu RP zostały przedstawione jeszcze tego samego dnia, które Cesarz zobowiązał się przedstawić Radzie Cesarstwa do rozpatrzenia. Po zebraniu się Rady, w dniu 26 sierpnia 2001 r. Cesarz przedstawił projekt Traktatu z naniesionymi niektórymi poprawkami WKRP. Po ponownym przedstawieniu poprawek przez WKRP, ostateczny projekt Traktatu został przedstawiony w dniu 28 sierpnia 2001 r., oraz ratyfikowany w niezmienionym kształcie w dniu 30 sierpnia 2001 r. przez Cesarstwo i w dniu 5 września 2001 r. przez Wolny Klub RP. W dniu 21 października 2001 r. MSZ Wolnego Klubu RP zaproponowało wymianę ambasadorów. Ze strony WKRP zaproponowano kandydaturę Piotra Kozaneckiego, który uzyskał akredytację, Cesarstwo zaproponowało Cesarza który również akredytację najwyższych władz Wolnego Klubu RP uzyskał.

Traktat między Leblandią a WKRP