Wolny Klub RP
Strona główna
Zapisy
Wprowadzenie
Członkowie
Prawo i wyroki
Władze
Wybory
Ambasady
Instytucje
Organizacje
Prasa

----------

Prasa Wolnego Klubu RP

----------

Wirtualne państwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować bez prasy, której dziennikarze bacznie przyglądają się władzy klubowej, opisując i komentując w swoich artykułach i felietonach aktualne wydarzenia w WKRP. Nakład gazet, czyli liczba klubowiczów czytających prasę na stronach internetowych, wskazuje na duże zainteresowanie wśród członków naszego cyberpaństwa tematyką poruszaną w klubowych mediach. Zachęcamy więc do przeczytania aktualności prezentowanych w naszej prasie. W Wolnym Klubie RP wydawane są lub były następujące gazety:

Balanga - Enklawa Ewolucyjna - www.balanga.gazeta.prv.pl
Rodzina Gazety "Balanga" - www.rodzina.balanga.prv.pl
Biuletyn Klubu Monarchistycznego - www.biuletynkm.w.pl
Falanga - Trzecia Siła WKRP - www.tswkrp.prv.pl
Liberator - Klub Libertariański - www.c-liberator.prv.pl
"Libertarian" WKRP - Klub Libertariański - www.kllibertwkrp.prv.pl
Republikanin - Partia Republikańska - www.prawica.prv.pl