Nr 22    / v 2.1
Arona 27.12.2002
PWW "PRASA"

Copyright © eMBe

ARCHIWUM

STRONA 2

  Wybory i demokratyczna przyszłość ?

    I doczekaliśmy się wreszcie wyborów, oficjalna obietnica została dotrzymana i wybory stały się faktem. Okazało się szybko jednak że są osoby które mimo że nawoływały do demokratycznych wyborów i pod przykrywką demokracji rzucały oszczerstwa, domagając się cały czas nowych rzeczy, warunków i nawoływały do obalenia aktualnych władz Dreamlandu, teraz chcą doprowadzić do unieważnienia wyborów i destabilizacji politycznej w Dreamlandzie. Demokracja i powstanie Izby Poselskiej oznacza zwiększenie wpływu władz demokratycznie wybranych, na losy Dreamlandu, a co za tym idzie większe zagrożenia i możliwość dojścia do władzy nieodpowiedzialnych osób, ale są to konsekwencje drogi jaka została wybrana, która mam nadziej że jest dobra. Demokratycznych wyborów w historii Dreamlandu nie brakowało, ale nigdy nie przyniosły zamierzonego efektu i szybko w ten sposób wybrane instytucje upadały. Osobiście doprowadziłem do całkowitej "demokratyzacji" Weblandu, eksperyment ten jednak szybko zaczynał przynosić odwrotne skutki, efekt jest dość przykry dla Weblandu bo utrzymanie dominującej pozycji w ustroju demokratycznym okazał się nie możliwy i pomimo pracy wielu osób do dnia dzisiejszego Webland nie może się otrząsnąć z załamania politycznego, kulturalnego i gospodarczego. Pamiętajmy w momencie dodawania głosu na kandydata o tym że to on będzie reprezentantem i to on będzie silnie oddziaływał na dalsze losy Dreamlandu, pamiętajmy że są osoby które już od dawna pokazują że prywatny interes stawiają ponad wszystko i nie jest im obce niszczenie cudzej pracy. Jednak po mimo wielu pesymistycznych głosów, jestem pewien że droga Dreamlandu w stronę Demokracji jest nie odwracalna i będę ją wspierał, jednocześnie gwarantuje że jako Król zawsze będę słuchał bezpośrednio głosów ludu i zawsze będę umożliwiał realizacje wszystkich pomysłów mieszkańców, które cały czas powodują nieprzerwany rozwój Dreamlandu. Na koniec zapraszam wszystkich do oddania głosu w wyborach. ( eMBe )

  Temat numeru

    Mimo, iż Dreamland od założenia był monarchią, bagaż doświadczeń z parlamentami różnego typu jest ogromny. Nikt nigdy nie zakładał, że Dreamland będzie rządzony przez jednostkę lub 'wybrańców', zawsze dążono do oddania przynajmniej części władzy w ręce ludu. Inicjatyw demokratycznych także było dużo...
[ więcej strona 2 ]

  Przegląd partii

    Zapraszamy do przeglądu partii politycznych Dreamlandu. 22 numer Głosu Weblandu został poswięcony całkowicie wyborom do Izby Poselskiej ( Sejmu Królewskiego ). Wywiady i prezentacje partii ma za zadanie przedstawić mieszkańcom scene polityczną Dreamlandu, która jest duża i bardzo aktywna.
[ więcej strona 3 i strona 4 ]

  Jak i gdzie głosować

    System głosowania jest oparty na Centralnym Rejestrze Mieszkańców, który zapewnia pełną kontrole oddawania głosów. Kontrola opiera się o weryfikacje numeru NIM i hasła, dodatkowo system kontroluje obecność podpisanego paszportu i umozliwia oddanie jednego głosu przez mieszkańca.
Formularz głosowania znajduje się na stronie
- GŁOSOWANIE -
Wyniki są obliczane na bierząco i znajdują się cały czas na stronie
- WYNIKI -
Wybory trwają od 26 grudnia 2002 do 5 stycznia 2003.
Formularz wyborczy wymaga podania numeru NIM, hasła i zaznaczenia jedngo z kandydatów, naciśnięcie przycisku "Dalej" powoduje natychmiastową weryfikacje i jeśli jest ona pozytywna, skrypt wykonuje automatycznie oddanie głosu, zapis i zliczenie danych, efekt jest natychmiastowy i uwidoczniony w wynikach wyborów. ( eMBe )

Skład redakcji "Głosu Weblandu" :
redaktor naczelny : Dani ; redaktorzy : Zakrza, Macieklimek, eMBe ; współpraca : Morfeusz