Nr 27
Arona 09.07.2003
PWW "PRASA"
© Dani v 3.0
kontakt: dani10@o2.pl

Wkładki:
redakcja
reklama / ogłoszenie
współpraca

archiwum    |    salon prasy

  strona  1  2  3  4  5  6

Od redaktora naczelnego

    Witam wszystkich Czytelników po bar- dzo długiej przerwie. Nasze pismo nie wy- chodziło przeszło 3 miesiące, jednak, jak to się mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przez ten czas zyska- liśmy nowych wspaniałych ludzi, z którymi wspólnie przygotowaliśmy nowe strony.

    Dlaczego Nowy Głos Weblandu? Właś- ciwie wszystko jest nowe lub odnowio- ne. Co pierwsze się rzuca w oczy - stro- ny. Oprócz zmiany głównego image'u dodaliśmy kilka nowych podstron, w któ- rych można znaleźć informacje o naszych redaktorach, firmach, z którymi współpra- cujemy oraz sposobach zareklamowania się na łamach naszego pisma. Dodatkowo utworzyliśmy salon prasy, w którym znaj- dziecie adresy innych gazet i agencji informacyjnych, funkcjonujących zarów- no w naszym państwie, jak i za granicą. Tak więc, tradycyjnie, zapraszam do prze- czytania dzisiejszego numeru. (RK)

- Cieszmy się, radujmy, wznośmy okrzy- ki!
- Co się stało? Chrystus powrócił?
- Nie! Podpisaliśmy Traktat Sojuszniczy ze Scholandią!!!

    Takie okrzyki było słychać we wszystkich miastach w Dreamlandzie w dniu podpisania Traktatu. Co sam Trak- tat oferuje nam - mieszkańcom, prze- czytajcie na stronie 3.

    Dreamland - wspaniałe państwo, wszystkim się żyje cudownie, wszyscy się kochają, władze rządzą bezkonflikto- wo... Czy tak jest na prawdę? Jaka jest nasza rzeczywistość? O tym wszystkim na stronie 2.

"(...) najbardziej efektowny gol meczu padł po niesamowitym rajdzie przez pół lodowiska w wykonaniu Kimmo Elineemi oraz serii krótkich i szybkich podań między Ilmo Sukunaa i Jami Jaquo (...)" - czyli rusza liga hokeju na lodzie. Niespo- tykane akcje, wspaniałe bramki, napięta rywalizac- ja, niesamowici zawodnicy oraz fenomenalna pub- liczność - to wszystko na stronie 6.

    Utworzyliśmy, specjalnie dla Was, nowy dział - ROZRYWKA. W każdym numerze znajdziecie tam dowcipy, plot- ki, parodie, rebusy, krzyżówki, komiksy i wiele, wiele innych. Dzisiaj cała porcja dowcipów zaserwowana przez Bogusia, przebieg specyficznych zawodów, w których zmierzą się monarchista, demo- krata i centrowy oraz krzyżówka autors- twa Jurka Tigera, w której swoją wie- dzę może sprawdzić każdy Dreamland- czyk i przy okazji wygrać troszkę bank- notów. Zapraszam na stronę 5.