Numer 3/1
Arona 28.07.2001
PWW "PRASA"

Copyright © eMBe

ARCHIWUM

STRONA 2

Stan wyjatkowy

Sytuacja w parlamencie, bojkot partii Dreamlandzkich i przestępcza działalność separatystyczna w Morland spowodowała wprowadzenie stanu wyjątkowego w Dreamlandzie. Webland poparł całkowicie działania JW Króla w dążeniu do odzyskania pełnej władzy w Morland. Przestępcy w Morland ogłosili niepodległość wyspy Kastorii i miasta Cintra, opierając się na wynikach plebiscytu przestępcy dokonali wielu działań łamiących prawo, miało miejsce przejęcie budżetu Morlandu. Dziwi fakt naiwności przestępców myślących żę napisanie kilku maili pozwoli im dalej działać, nawet nie pomyśleli o tym by stworzyć stronę www. Zdecydowane działania JW Króla i sprawne funkcjonowanie Armii Webland, doprowadziły do szybkich posunięć i przejęcia władzy w Cintrze, aktualnie interesy Królestwa Dreamlandu w Morland są zagwarantowane przez stacjonująca tam Armie Webland. ( eMBe )

Mobilizacja

Mobilizacja Armii Webland ogłoszona 24 lipca została przeprowadzona sprawnie i już po kilu godzinach armia była w pełnej gotowości. Został wydany rozkaz przejęcia przestępczych instytucji w Cintrze i na terenie całego Morlandu. Już nad ranem 25 lipca Armia Webland dotarła do miasta i przejeła budynki i siedziby przestępców. Aktualnie Armia zabezpiecza teren całej wyspy i strategiczne miejsca Morlandu. Armia Webland będzie stacjonować w Morland do czasu unormowania się sytuacji i przejęcia pełnej kontroli przez JW Króla w Morland. ( eMBe )

Stan wyjatkowy a życie w Webland

Pomimo stanu wyjątkowego i mobilizacji w Dreamlandzie, życie w Webland toczy sie dalej. Gwarancja spokoju i tego że przestępcza działalność nie dotrze do nas, jest dobrze funkcjonująca armia i sprawne jej dowództwo, profesjonalizm i pełne zawodowstwo armii gwarantuje jej szybkie działanie i zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom i firmą w Weblandzie. Sytuacje wspiera też powołane przed miesiącem Biuro Ochrony Weblandu. Pomimo że struktury BOW nie sa jeszcze do końca zorganizowane, osoby związane z tym projektem wspierają działania armii i wywiązują się bardzo dobrze ze swoich zadań. Wszelkie działania armii i BOW są prowadzone pod pełną kontrolą JW Króla i Namiestnika Webland. ( eMBe )

Cintra i Kastoria

Cintra jest miastem leżącym na wyspie Kastoria na terytorium Prowincji Morland. Cintra jest pięknym historycznym miastem, często odwiedzanym przez turystów i ma wielki udział w rozwoju gospodarczym Morlandu. ( Luna )

Biblioteka

Pomimo stanu wyjątkowego rozwój biblioteki nie został zaczynamy. Nowy Dyrektor TJMulder, rozpoczął prace przez oddanie bibliotece za darmo swoich wierszy i rozpoczął publikowanie opowiadania swojego autorstwa. ( eMBe )

Powódź

Realne zagrożenie powodzi w Małopolsce może spowodować opóźnienia w aktualizacji stron Weblandu i odpisywaniu na maile mieszkańców, prosimy o wyrozumiałość. ( eMBe )

Nowi mieszkańcy

Odnotowujemy dalszy wielki napływ nowych mieszkańców do Weblandu, aktualnie przekroczyliśmy 200 !!! Jest to już nie wyobrażalnie wielka liczba mieszkańców. Tak wielka liczba mieszkańców może powodować opóźnienia w działaniu banku, proszę o wyrozumiałość. ( Luna )

Skład redakcji "Głosu Weblandu" :
Redaktor Naczelny eMBe,    Redaktor Luna,    Redaktor Evo,    Redaktor Mizuumi Omoideno,    Redaktor Ragen,