Nr 30
Arona 24.08.2003
PWW "PRASA"
© Dani v 3.0
kontakt: dani10@o2.pl

Wkładki:
redakcja
reklama / ogłoszenie
współpraca

archiwum    |    salon prasy

  strona  1  2  3  4  5  6  7  8

NSDAP???

    Przeglądałem ostatnio spis partii poli- tycznych na stronie Centrum Wyborcze- go Dreamlandu. Jedno, co od razu rzuciło mi się w oczy, to nazwa, a raczej skrót nazwy jednej z zarejestrowanych partii, a mianowicie NSDAP - Nacjonalistyczno-Socjalistyczna Demokratyczna Apolityczna Partia. Skrót NSDAP nie potrzebuje chyba wyjaśnienia. Skojarzenia są tu jednoznaczne. Czy taka partia ma wogóle prawo bytu? Myślę, że władze powinny zająć się projektem zakazującym nadawa- nia nazw niszczących dobre imię Królestwa. Nie udało mi się niestety nic dowiedzieć o programie NSDAP, gdyż partia ta nie posiada własnej strony. Nie udało mi się również skontaktować z jej założycielem o dźwięcznie brzmiącym nicku ChemicalAli. Sądząc jednak po rozwinięciu skrótu NSDAP, którego posz- czególne człony wzajemnie sobie zaprze- czają (NSDAP i demokracja; Apolityczna Partia ha ha ha!), jest to osoba całkowi- cie nie znająca tematu, próbująca szoko- wać w bardzo głupi sposób! Nie jest to chyba tylko moje zdanie, zważywszy, że liczba członków tego zacnego grona wynosi całe JEDEN :) Brawo Dreamland- czycy. Głupotę należy zwalczać w zarod- ku. A jak na razie możemy walczyć tylko poprzez bojkot.

    Na koniec wiadomość dla założyciela NSDAP pana ChemicalAli. Jeśli przeczytał pan mój artykuł, ma pan odwagę poroz- mawiać ze mną, przedstawić mi swoje tezy oraz program pańskiej partii, proszę o kontakt na adres: mariox1@tlen.pl. Chętnie wysłucham, bo może to ja się mylę :) Odpiszę na pewno! (Kobe)

Zmiany w Konstytucji

    Z dniem 25 lipca b.r. wydany zos- tał Dekret Królewski powołujący Królewską Komisję Konstytucyjną. Dnia 18 sierpnia ukonstytuowała się (wybrała przewodniczącego) i rozpo- częła prace.

    Zgodnie z Dekretem Królewskim, KKK ma za zadanie prowadzić dyskusje nad zapisami Konstytucji i zgłaszać propozycje poprawek. Jej uprawnienia są więc zniko- me, ponieważ zgłoszone poprawki i tak muszą być później zatwierdzone przez Sejm i Senat Królewski. Mimo wszystko Komisja prowadzi już poważne dyskusje nad zmianą podziału władzy między Sejm i Senat oraz Króla. Jej członkowie zamie- rzają przede wszystkim wzmocnić pozycję Izby Poselskiej, osłabiając jednocześnie prawodawcze uprawnienia Senatu i Kró- la. Umożliwi to partiom politycznym więk- szy wpływ na politykę państwa i oczywiś- cie uatrakcyjni życie polityczne Królestwa. Wprowadzane jednocześnie przez Sejm poprawki do Ustawy Federalnej o Izbie Poselskiej, ograniczające ilość posłów wchodzących w skład IP, dobrze rokują na przyszłe prace Sejmu, co z kolei powinno mieć bardzo pozytywne odbicie w prawodawstwie naszego państwa. Wstępny odzew partii politycznych i społeczeństwa jest entuzjastycznie nas- tawiony do wprowadzanych zmian. (RK)